KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Sygefraværet i kommunerne

Generelt er sygefraværet blandt kommunale medarbejdere faldet siden 2009, viser dette notat. Det viser også, at der er forskel på sygefraværet kommunerne imellem. Blandt andet var fraværet i 2016 større på Sjælland end i resten af landet. Samtidig er der forskelle i fraværet, når man ser på de fire største medarbejdergrupper. Her er fraværet størst blandt medarbejdere på social- og sundhedsområdet og mindst hos det administrative personale.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro
Udgivet: September 2017

Sygefraværet i kommunerne

Sygefraværet blandt medarbejderne i kommunerne er faldet fra 13,5 dagsværk i gennemsnit pr. medarbejder i 2009 til 12,0 i 2016, viser et nyt notat. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Resultater

VIVE har opgjort sygefraværet blandt kommunernes medarbejdere i perioden 2009 til 2016. Fra 2009 til 2012 faldt fraværet hos alle ansatte fra 13,5 til 11,9 dagsværk i gennemsnit, hvorefter det i 2015 igen steg en smule til 12,2. I 2016 var sygefraværet i gennemsnit 12,0 dagsværk pr. medarbejder.

Sygefraværet er opgjort i ”dagsværk pr. medarbejder” – det vil sige fraværet i form af antal arbejdsdage. Det betyder for eksempel, at sygdom i weekenderne for medarbejdere med en almindelig arbejdsuge ikke er talt med.

Fravær blandt de største medarbejdergrupper

VIVE har også opgjort sygefraværet blandt de fire største medarbejdergrupper, som omfatter lærere, pædagoger og medhjælpere på dagtilbudsområdet, social- og sundhedsmedarbejdere samt de administrative medarbejdere.

Social- og sundhedspersonalet er den faggruppe, som har størst sygefravær med 15,8 dagsværk, efterfulgt af pædagogisk personale med et sygefravær på 13,7 dagsværk. Modsat har det administrative personale med et sygefravær på 8,3 dagsværk næsten halvt så meget sygefravær som social- og sundhedspersonalet.

Lærerne er den af de store medarbejdergrupper, som på landsplan har næstmindst sygefravær, nemlig 11,3 dagsværk i gennemsnit.

Kommunale forskelle i sygefraværet

Danmarkskortet giver en status over sygefraværet i 2016 blandt de ansatte i hver enkelt af landets kommuner. Her kan man se, at der er relativt store geografiske forskelle. Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et relativt højt sygefravær, flere af dem i størrelsesordenen 13-15 dagsværk. Modsat er medarbejderne i mange jyske kommuner nogle af dem, som har mindst sygefravær – i flere tilfælde ned til 9,9-10,9 dagsværk i gennemsnit. I kommunerne med det højeste fravær er tallet således 50 procent højere end i kommunerne med det laveste fravær. VIVE har ikke analyseret årsagerne til disse geografiske forskelle i sygefraværet.

 

Data og metode

Alle oplysninger stammer fra Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (www.krl.dk), SIRKA. Data omfatter ordinært ansatte, det vil sige, at elever og for eksempel fleksjobbere ikke er medtaget. Fraværet er opgjort som antal dagsværk. Data er afgrænset til egen sygdom og arbejdsskade. Dermed er nedsat tjeneste, § 56 (sygefravær for kronisk syge) og barsel ikke medtaget.

Baggrund

TV2 Regionerne har bedt VIVE levere en række nøgletal, som TV2 Regionerne ønsker at inddrage i deres dækning af kommunalvalget den 21. november 2017. Nøgletallene bliver løbende publiceret som notater i perioden fra 11. september til 23. oktober 2017. Med dette notat har TV2 Regionerne ønsket at få belyst, hvor stort sygefraværet er i kommunerne blandt alle medarbejdere og blandt de største medarbejdergrupper. Notatet beskriver sygefraværet på baggrund af data fra KRL, Det Kommunale og Regionale Løndatakontor. Udgivelsen indeholder ikke egentlige analyser af årsager til forskelle i sygefravær mellem kommunerne eller mellem de store medarbejdergrupper.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: TV2 Regionerne
Vidensområde: Økonomi og administration