KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 5. marts 2017

Dokumentation i daginstitutioner giver mening for ansatte

Udskriv Del på

Både pædagoger og dagtilbudschefer oplever, at de forskellige krav til dokumentation og registreringer i daginstitutionerne er meningsfulde og løfter den pædagogiske kvalitet. Men pædagogerne oplever også, at dokumentationen tager meget af deres tid. Det viser en undersøgelse fra KORA.

Pædagog leger med børn
Pædagogerne møder dokumentationskrav fra både staten, kommunerne og institutionern selv. Fx krav om læreplaner, sprogtest, økonomistyring og måling af børnenes trivsel og udvikling. Foto: Lars Degnbol/KORA

Pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og trivselsmålinger får ofte skyld for at være unødvendigt papirarbejde, der tager for meget af pædagogernes tid med børnene.

Men en ny undersøgelse fra KORA nuancerer billedet. KORA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbudschefer i alle 98 kommuner og blandt institutionsledere og pædagoger i 8 udvalgte kommuner.

Og den viser, at godt nok oplever institutionsledere og pædagoger, at dokumentationen tager meget tid, men både de og deres forvaltningschefer oplever også, at kravene til dokumentation er meningsfulde og løfter den pædagogiske kvalitet i institutionerne. KORA har foretaget undersøgelsen for Børne- og Socialministeriet.

- Blandt de pædagoger og institutionsledere, vi har talt med, er der en oplevelse af et dilemma i hverdagen. De oplever på den ene side, at ting som læreplaner og sprogtest løfter kvaliteten af deres pædagogiske praksis. På den anden side oplever de, at de bruger meget tid på dokumentationen, siger Niels Ejersbo fra KORA, der er projektleder på undersøgelsen.

Krav fra både stat, kommuner og institutionen selv

KORAs undersøgelse viser, at pædagogerne møder dokumentationskrav fra både staten, kommunerne og institutionern selv. Fra staten er der fx krav om læreplaner, sprogvurdering og APV. Fra kommunerne er der imellem 0 og 13 krav, typisk omkring økonomistyring og overholdelse af budgetterne.

Endelig indsamler daginstitutionerne også selv dokumentation, fx måling af børnenes trivsel og udvikling. Blandt de daginstitutioner, som KORA har undersøgt, varierer antallet af dokumentationskrav fra 0 til 7 pr. daginstitution.

Bedre kvalitet med dokumentationskrav

Undersøgelsen viser at langt de fleste dagtilbudschefer, institutionsledere og pædagoger oplever, at dokumentationskravene samlet set højner kvaliteten i dagtilbuddene. Svarene er ensartede på tværs af kommuner, hvilket vil sige, at det ikke ser ud til at gøre en forskel, om kommunen opstiller mange eller få dokumentationskrav.

Figur 4.4 Dokumentationskrav højner kvaliteten på dagtilbudsområdet
Spørgsmål: Mener du, at dokumentationskravene samlet set højner kvaliteten i arbejdet der, hvor du er ansat/på dagtilbudsområdet?

Undersøgelsen viser også, at dagtilbudschefer, institutionsledere og pædagoger i langt overvejende grad er enige i, at dokumentationskravene har et tydeligt formål.

Figur 4.8 Tydelige formål med dokumentationskrav
Spørgsmål: Formålet med de statslige dokumentationskrav er tydeligt for mig

- Undersøgelsens resultater understreger, at det er vigtigt, at man fremadrettet fastholder klare formål med de forskellige dokumentationskrav, siger Niels Ejersbo.

Bruger meget tid på dokumentation

Generelt oplever pædagoger og institutionsledere, at de bruger meget tid på dokumentation. Men i undersøgelsen er der meget usikkerhed forbundet med, hvor meget tid de rent faktisk bruger, da både ledere og pædagoger giver udtryk for, at det er meget vanskeligt at opgøre tidsforbruget på dokumentationskrav.

- Vi anbefaler, at man finder den rette balance mellem meningsfulde dokumentationskrav og tidsforbruget. Samtidig kan man overveje, om man kan organisere arbejdet med at dokumentere på en smartere og mindre tidskrævende måde, siger Niels Ejersbo.

Fakta om undersøgelsen

KORAs undersøgelse indbefatter:

  • En gennemgang af lovgivningen på området
  • En spørgeskemaundersøgelse med dagtilbudschefer i alle 98 kommuner
  • En spørgeskemaundersøgelse med ledere og pædagoger i daginstitutioner i otte udvalgte kommuner
  • Casestudier i fire kommuner, der omfatter interview med udvalgsformanden for det relevante politiske udvalg, dagtilbudschefen samt ledere, pædagoger og formand for forældrebestyrelsen i to institutioner i hver af kommunerne.

KORA har undersøgt:

  • Hvor mange dokumentationskrav der bliver stillet fra henholdsvis stat, kommuner og daginstitutioner
  • Om respondenterne oplever, at dokumentationskravene højner kvaliteten i daginstitutionerne
  • Om formålet med kravene opleves som tydeligt
  • Om kravene opleves som understøttende eller kontrollerende
  • Om respondenterne oplever, at antallet af krav har været stigende i de seneste tre år
  • Hvor meget tid institutionsledere og pædagoger oplever at bruge på dokumentation.

Mere fra samme projekt
Kontakt

Niels Ejersbo

Seniorforsker

6011 3193 / niej@vive.dk

Nanna Høygaard Lindeberg

Seniorprojektleder

4139 3522 / nahl@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev