KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Konsekvenser af udlicitering for medarbejdere

Hvilke positive og negative konsekvenser har udlicitering for medarbejderne? Og er udlicitering særligt til fordel eller ulempe for nogen typer af medarbejdere i forhold til andre? Dette vil KORA undersøge i samarbejde med RUC.

Udskriv Del på
Projektleder: Yosef Bhatti
Projektperiode: Juli 2015 - januar 2018

Baggrund

Både Danmark og flere af vores nabolande udliciterer i stigende grad offentlige serviceydelser til private leverandører med henblik på at øge den offentlige sektors kvalitet og effektivitet. Udliciteringens positive og negative konsekvenser er således et samfundsmæssigt højaktuelt spørgsmål. Vi ved imidlertid forskningsmæssigt meget lidt om konsekvenserne for de medarbejdere, som tager del i en udlicitering.

Formål

Dette projekt vil undersøge, hvordan udlicitering påvirker sundhed, indkomst og andre arbejdsmarkedsforhold hos medarbejdere, hvis arbejdsplads bliver udliciteret, og sammenligne disse med medarbejdere, der ikke oplever en udlicitering. Spørgsmålet er af stor samfundsmæssig relevans, da manglende fokus på medarbejderkonsekvenser kan gøre, at vi under- eller overvurderer de samlede effekter af udlicitering.

Metoder

Hovedfokus i dette projekt er at sammenligne medarbejdere, der er blevet udliciteret, med medarbejdere, der ikke er blevet udliciteret.

KORA vil undersøge, hvordan medarbejdere, der bliver udliciteret, udvikler sig på de centrale indikatorer over tid sammenlignet med en tilsvarende gruppe, der ikke er blevet udliciteret. Det vil KORA gøre med udgangspunkt i de danske registres panelstruktur og ved hjælp af statistisk difference-in-difference analyse. Udover de overordnede effekter vil KORA undersøge, i hvilket omfang nogle grupper af medarbejdere har større fordele eller ulemper af udlicitering i forhold til andre grupper. Analysen baseres på individbaserede registerdata, som dækker hele den danske befolkning over tid.

KORAs andel i projektet

KORA udfører projektet i samarbejde med RUC. Projektet er et led i EffektDoku-projektet, som undersøger effekter af udlicitering og er ledet af Ole Helby Petersen.

Hvem finansierer: Projektet er finansieret som led i EffektDoku-projektet af De Kommunale Chefforeninger, FTF, 3F, LO, FOA, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, Socialpædagogerne, OAO, Uddannelsesforbundets Forsknings-, Udviklings-, Studie- og Rejsefond, Christian Sørensens Mindefond og Roskilde Universitet.
Samarbejdspartner(e): Ole Helby Petersen, RUC
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Økonomi og administration