KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS)

Stadig flere af velfærdssamfundets opgaver bliver løst i et samspil mellem den offentlige og den private sektor. Der er derfor behov for forskningsbaseret viden om, hvordan den offentlige og private sektor kan udnytte hinandens ressourcer bedst muligt. Det behov skal netværksforskningscenteret COPS være med til at dække.

Udskriv Del på
Projektleder: Kurt Houlberg
Projektmedarbejdere: Ulf Hjelmar, Niels Ejersbo, Yosef Bhatti, Tine Rostgaard og Lea Graff
Projektperiode: September 2016 - december 2019
Omfanget af offentlig-privat samspil er steget væsentligt i de seneste ti år, men forskningen er ikke helt fulgt med. Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

Omfanget af offentlig-privat samspil er steget væsentligt i de seneste ti år, men forskningen er ikke helt fulgt med. Der er stadig mange videnshuller på området. For eksempel ved man ikke ret meget om, hvad effekterne af udlicitering og fritvalgsordninger er for økonomien og for kvaliteten af ydelser på de sociale områder. COPS er etableret som et netværksforskningscenter på tværs af en række danske forskningsinstitutioner og skal bidrage med forskningsviden om effekterne af forskellige former for offentlig-privat samspil.

Formål

Formålet med COPS er at levere viden om effekter, erfaringer og rammer for det offentlig-private samspil i Danmark og internationalt. Fokus er på at skabe øget viden om effekterne af konkurrenceudsættelse, udlicitering, frit valg, offentlig-private partnerskaber (OPP), offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) mv. for økonomi, kvalitet, medarbejdere, borgere og virksomheder. Herunder forskning i betydningen af processer, reguleringsforhold, institutionelle rammebetingelser mv. for samspillet mellem den offentlige og den private sektor.

Organisering

COPS er etableret som et netværksforskningscenter med deltagelse af forskere fra Roskilde Universitet, KORA, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Centret indgår også i samarbejde med en række internationale forskere og universiteter. Desuden er der nedsat et advisory board med offentlige og private virksomheder og organisationer

Centerledelsen i COPS består af:

  • Centerleder Ole Helby Petersen, Roskilde Universitet, olehp@ruc.dk
  • Vicecenterleder Kurt Houlberg, KORA, kuho@kora.dk
  • Vicecenterleder Karsten Vrangbæk, Københavns Universitet, kavr@sund.ku.dk

Aktiviteter og finansiering

COPS er et forskningsnetværk og har ikke en selvstændig økonomi. Finansieringen af projekterne under COPS knytter sig til finansieringen af de enkelte projekter. Finansieringen vil typisk basere sig på hel eller delvis finansiering af forskning fra offentlige og private organisationer, fonde, danske og europæiske forskningsråd mv. De timer, de deltagende forskere bruger på aktiviteter i regi af COPS, er finansieret af de enkelte projekter og/eller af de forskningsinstitutioner, de pågældende kommer fra.

Der er løbende en lang række projekter i gang i regi af COPS. Samtidig er en række projekter allerede afsluttet og afrapporteret.

Hvem finansierer: Finansiering knytter sig til de enkelte projekter under COPS
Samarbejdspartner(e): Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet
Vidensområde: Børn og unge, Social, Sundhed, Økonomi og administration og Arbejdsmarked og uddannelse
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev