KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 14. februar 2017

Privatansatte oplever arbejdsvilkår i hjemmeplejen hårdest

Udskriv Del på

Medarbejdere i den private hjemmepleje har et dårligere fysisk og psykisk arbejdsmiljø end deres kolleger i den offentlige sektor. De oplever, at de har mindre støtte fra deres kolleger og ledere, og de har oftere så travlt, at de må droppe frokostpausen. Det viser en ny analyse fra KORA.

Plejeboliger Rengøring
Der er markante forskelle på arbejdsmiljøet i den private og den offentlige hjemmepleje. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Der er markante forskelle på arbejdsmiljøet i den private og den offentlige hjemmepleje. En undersøgelse fra KORA viser, at de privatansatte medarbejdere i hjemmeplejen oplever, at de på en række punkter har et dårligere arbejdsmiljø end de kommunalt ansatte. De arbejder oftere alene i situationer, hvor de synes, der burde være to medarbejdere, og de har mindre tid til at drøfte deres opgaver med kolleger. Desuden mødes de sjældnere med deres leder, og det betyder, at de føler sig mindre bakket op og informeret af lederen.

- Vores undersøgelse viser, at måden arbejdet er organiseret på, spiller en afgørende rolle for arbejdsmiljøet for de ansatte i den private hjemmepleje, siger professor MSO i KORA, Tine Rostgaard, som står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at de privatansatte oftere har hårdt fysisk arbejde, og at de i mindre grad har adgang til videreuddannelse end medarbejdere i den offentlige hjemmepleje.

Tilfredse borgere

En tredjedel af de borgere, der modtager hjemmehjælp, får i dag hjælpen fra en privat leverandør, og borgerne er generelt glade for at kunne vælge mellem forskellige leverandører. De private leverandører leverer især rengøring, og borgerne sætter pris på, at det er den samme medarbejder, der kommer hver gang.

Rengøring er den opgave, der fylder mest i hverdagen for medarbejderne i den private hjemmepleje. De udfører dog også en del personlig pleje, og de har ofte opgaver, som ligger lidt uden for de traditionelle visiterede hjemmehjælpsopgaver. Det kan for eksempel være, at de går en tur med borgeren eller hjælper borgeren med at købe ind.

- Overordnet set er borgernes tilfredshed med kommunale og private leverandører nogenlunde den samme. Men vores analyse kunne tyde på, at der er en større fleksibilitet i forhold til at efterkomme borgernes individuelle behov i de private hjemmeplejefirmaer end i den kommunale hjemmepleje, siger Tine Rostgaard.

Flere overvejer at sige op

KORAs analyse viser, at flere privatansatte end kommunalt ansatte angiver, at de er fysisk og psykisk udmattede, efter arbejdsdagen er forbi, og flere privatansatte end offentligt ansatte overvejer seriøst at sige op. 57 procent af de privatansatte overvejer seriøst at sige op mod 39 procent af de offentligt ansatte.

- Undersøgelsen peger på, at der er markante forskelle i arbejdsmiljøet, som belaster medarbejderne og muligvis også påvirker kvaliteten af det arbejde, de udfører, siger Tine Rostgaard.

Fakta om undersøgelsen
  • Undersøgelsen er en del af NORDCARE-projektet, som er et samarbejdsprojekt mellem forskellige nordiske universiteter og KORA.
  • I 2005 og 2015-2016 er der gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt ansatte i ældreplejen i de nordiske lande. Undersøgelserne belyser de ansattes arbejdsbetingelser og jobindhold.
  • Denne analyse er baseret på en sammenligning af besvarelserne i en spørgeskemaundersøgelse fra 2015 blandt 361 ansatte i hjemmeplejen i Danmark, heraf 13 procent privatansatte. 
  • Undersøgelsen omfatter kun medarbejdere, der er organiseret i FOA. 
  • Undersøgelsen er finansieret af NORDFORSK.

Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev