KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 15. november 2016

Rehabilitering øger arbejdsglæden i hjemmeplejen

Udskriv Del på

Jo mere de ansatte i hjemmeplejen arbejder rehabiliterende, jo mere tilfredse er de med deres job. Rehabilitering giver mening for medarbejderne og er en døråbner til blandt andet videreuddannelse. Det viser en undersøgelse blandt kommunalt ansatte og privatansatte i hjemmeplejen.

Plejeboliger Ældre Kvinde På Badeværelse
Rehabiliteringsforløb er tidsafgrænsede, tværfaglige og målorienterede forløb, der skal mindske ældres behov for hjælp. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Det har tilsyneladende en mærkbart positiv effekt på de ansattes jobtilfredshed og oplevelse af mening med deres arbejde i hjemmeplejen, når de hjælper ældre til at blive mere selvhjulpne.

De medarbejdere, der dagligt arbejder med rehabilitering, oplever i højere grad end andre, at de får den nødvendige videreuddannelse, at de får støtte fra deres leder, og at de kan give den enkelte ældre den rigtige hjælp. De overvejer også i mindre grad end andre at sige deres job op. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som KORA har foretaget blandt 361 kommunalt ansatte og privatansatte frontmedarbejdere i hjemmeplejen.

Rehabilitering giver mening

Samlet set svarer tre ud af fire SOSU-medarbejdere, sygehjælpere og hjemmehjælpere i undersøgelsen, at de ’hver dag’ eller ’flere gange om dagen’ arbejder rehabiliterende med ældre i hjemmeplejen. Og jo mere medarbejderne beskæftiger sig med rehabilitering, jo mere mening oplever de, at deres arbejde giver.

83 procent af dem, der arbejder rehabiliterende flere gange om dagen, mener, at deres arbejde oftest er meningsfuldt. Den opfattelse deler kun 57 procent af de medarbejdere, der sjældnere end én gang om måneden eller aldrig arbejder med rehabilitering.

– Overordnet set har rehabiliteringen skabt nye muligheder og ændret arbejdsvilkårene for de ansatte i hjemmeplejen. Ud fra denne undersøgelse kan vi konstatere, at langt de fleste medarbejdere i hjemmeplejen i dag arbejder rehabiliterende, og det ser altså ud til, at forandringen opleves som positiv, siger professor i KORA Tine Rostgaard, der står bag undersøgelsen.

Større krav til samarbejde

Rehabilitering har for alvor vundet indpas i ældreplejen, efter at det fra januar 2015 blev lovpligtigt for kommunerne at tilbyde rehabiliteringsforløb til ældre, når de søger om hjemmehjælp. Rehabiliteringen skal støtte de ældre til at blive mere selvhjulpne og mindre afhængige af hjemmepleje.

Indsatsen ændrer imidlertid ikke kun de ældres dagligdag, men altså også de ansattes arbejdsliv.

I forhold til traditionel hjemmepleje stiller rehabiliteringen nemlig nye krav til medarbejderne. De skal i højere grad samarbejde med den enkelte borger, og de skal i højere grad arbejde tværfagligt. Det betyder for eksempel, at SOSU-medarbejderen skal samarbejde med en ergoterapeut og andre faggrupper for at tilrettelægge indsatsen.

Udfordringer for hjemmeplejen

Men selv om rehabilitering altså synes at have positiv effekt for arbejdsglæden, så afslører undersøgelsen også nogle udfordringer i hjemmeplejen:

– Selv om de, der arbejder med rehabilitering, er mere tilfredse og synes, de har fået nemmere ved at imødekomme de ældres ønsker, så er det markant, hvor mange blandt alle medarbejderne i undersøgelsen der mener, at mulighederne for at dække borgernes behov er blevet forværret. På samme måde er det bemærkelsesværdigt, hvor mange der overvejer at sige deres job op, uanset om de arbejder rehabiliterende eller ej, siger Tine Rostgaard.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et større projekt, hvor KORA i samarbejde med nordiske universiteter kortlægger arbejdsvilkår i ældreplejen i Norden. Projektet afsluttes i december 2016.

Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev