KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 14. september 2016

KORA er med i nyt center, der skal forske i offentlig-privat samspil

Udskriv Del på

De danske forskningsmiljøer er gået sammen om et fælles center for forskning i offentlig-privat samspil, COPS, som skal levere dansk og international viden på feltet. KORA er med.

Kvinde og mand kigger på computer
COPS er et nyt forskningscenter for offentlig-privat samspil. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Stadig flere af velfærdssamfundets opgaver bliver løst i et samspil mellem den offentlige og den private sektor. Der er derfor behov for forskningsbaseret viden om, hvordan den offentlige og private sektor kan udnytte hinandens ressourcer bedst muligt.

Det behov skal det nye forskningscenter COPS være med til at dække. Målet er at understøtte en vidensbaseret udvikling af det offentlig-private samspil i Danmark, og centret skal levere viden om effekter og erfaringer både herhjemme og internationalt.

- Vi vil have fokus på, hvad effekterne er for den offentlige sektors økonomi, kvaliteten af velfærdsydelserne, og hvilken betydning samspillet har for medarbejdere, borgere og private virksomheder, siger vice-centerleder i COPS, Kurt Houlberg, som til daglig er programchef i KORA.

Mange udfordringer savner svar

Omfanget af offentligt-privat samspil er steget væsentligt i de seneste 10 år, men forskningen er ikke helt fulgt med. Der er stadig mange videnshuller på området. For eksempel ved man ikke ret meget om, hvad effekterne af udlicitering og frit-valgs-ordninger er for økonomien og for kvaliteten af ydelser på de sociale områder.

COPS vil bidrage med viden, der kan hjælpe med at finde ud af, hvordan den offentlige sektor i samarbejde med private aktører kan levere flere og bedre offentlige serviceydelser med de samme eller færre ressourcer i fremtiden.

- Centeret skal også bidrage med viden om, hvilken betydning forskelle i opgavetyper, samarbejdsformer og samarbejdsprocesser har for effekternes størrelse og karakter, siger Kurt Houlberg.

Et center bygget på netværk og samarbejde

COPS bliver etableret som et netværksforskningscenter med deltagelse af forskere fra Roskilde Universitet, KORA, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Centret indgår også i et samarbejde med en række internationale forskere og universiteter. Desuden bliver der nedsat et advisory board med offentlige og private virksomheder og organisationer.

Det er professor (mso) på Roskilde Universitet, Ole Helby Petersen, der har taget initiativ til COPS, og det bliver også ham, der skal lede det nye center i samarbejde med programchef i KORA, Kurt Houlberg, og professor på Københavns Universitet, Karsten Vrangbæk. Og netop centrets brede netværksmæssige fundament er afgørende, mener KORAs direktør, Mickael Bech.

- Det stærke forskerteam og samarbejdet med internationale forskere sikrer en forskningskvalitet på højt internationalt niveau. Målet for centeret opfyldes dog kun, hvis centerets viden også i praksis bidrager til at kvalificere og forbedre samspillet mellem den offentlige og den private sektor i Danmark. Dette mål skal nås ved at udvikle og udveksle viden i et tæt samspil med offentlige og private organisationer på området, siger Mickael Bech.

Forskningscenteret lanceres den 14. september ved en mini-konference i Nationalmuseets festsal.

FAKTA om COPS
  • COPS står for Center for forskning i offentlig-privat samspil
  • Det er et netværksforskningscenter, som er forankret på Roskilde Universitet med deltagelse af forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School og KORA
  • Forskningen skal gennemføres i dialog og samspil med både offentlige og private organisationer og virksomheder
  • COPS etablerer også et internationalt partnerskabsprogram og samarbejder med forskere fra universiteter i Europa og USA. 

Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev