KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Præferencer for adgang til offentlig sundhedsbehandling: Mekanismer bag altruistiske præferencer i en velfærdstat

Hvilken typer sundhedsydelser vil borgerne have adgang til, hvis de selv skulle bestemme? Og hvilke motiver ligger til grund for borgernes prioriteringer? Det skal dette ph.d.-projekt undersøge.

Udskriv Del på
Projektleder: Lise Desiree Hansen
Projektmedarbejdere: Jacob Ladenburg
Projektperiode: Januar 2017 - december 2019
Som et indspark til debatten om prioriteringer i sundhedsvæsenet undersøger dette ph.d.-projekt, hvad borgerne ville vælge, hvis de alene kunne bestemme, hvilke sundhedsydelser og sundhedsgevinster som de har adgang til ved sygdom. Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Som et indspark til debatten om prioriteringer i sundhedsvæsenet undersøger dette ph.d.-projekt, hvad borgerne ville vælge, hvis de alene kunne bestemme, hvilke sundhedsydelser og sundhedsgevinster som de har adgang til ved sygdom. Samtidig afdækker projektet, hvilke underliggende motiver borgeren har i forhold til at prioritere bestemte sundhedsydelser frem for andre. Det er første gang, der bliver udarbejdet en sådan undersøgelse i en dansk kontekst.

Man kan skelne mellem de selviske motiver, hvor man er optaget af, hvilken værdi man selv har nu eller på længere sigt af sundhedsydelserne, og de altruistiske motiver, hvor man er optaget af, hvilken værdi samfundet som helhed eller andre borgere kan have af sundhedsydelserne.

Borgerens selviske motiv kan afhænge af dennes villighed til at løbe en risiko og behovet for at sikre adgang til dyr behandling. Ingen har tidligere undersøgt, om det altruistiske motiv varierer for forskellige typer sundhedsbehandlinger. Derfor undersøger dette ph.d.-projekt den altruistiske værdi i valget af adgang til sundhedsydelser, og hvad der driver denne. Det undersøges endvidere, om den altruistiske værdi påvirkes af, om borgerens behov for sundhedsbehandling er opstået ved en tilfældighed eller ved at for eksempel livsstil har været afgørende for behandlingsbehovet.

Metoder

Der gennemføres en række forskellige præference-eksperimenter og surveys, der indeholder valg imellem adgang til forskellige sundhedsforbedringer ved et potentielt behov. Designet af disse eksperimenter og surveys gør det muligt at adskille og afdække de selviske og altruistiske præferencer. Der gennemføres yderligere et laboratorie-eksperiment til at afdække, hvordan adfærd påvirker altruistiske præferencer.

Hvem finansierer: Det Frie Forskningsråd
Samarbejdspartner(e): SDU
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Lise Desiree Hansen

Ph.d.-stipendiat

2834 6531 / lian@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev