KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvordan kan man styrke kommunikationen i den opfølgende indsats, så ældre oplever sig inddraget og informeret om deres pleje- og behandlingsforløb, når de er blevet udskrevet fra sygehuset? Det ser dette forskningsprojekt nærmere på. 

Udskriv Del på
Projektleder: Helle Sofie Wentzer
Projektperiode: Januar 2016 - april 2018
Formålet med projektet er at skabe viden om, hvordan man kan styrke ældre borgere i komplekse pleje- og behandlingsforløb. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

De senere år har sundhedsvæsnet udviklet samarbejdet om ældre patienter med komplekse behov på tværs af sektorer. Kommuner og regioner har bl.a. afprøvet nye tværsektorielle organiseringer af opgaverne, og de har indført nye teknologier og indsatser, som kan give bedre og mere sikker behandling til de ældre patienter. Det drejer sig for eksempel om akut- og døgnpladser, patientkoordinatorer, opfølgende hjemmebesøg, fælles medicinkort og et øget fokus på rehabilitering og brugerinddragelse.

Dette forskningsprojekt præsenterer patienters og borgeres personlige erfaringer med kommunal inddragelse i omkring 20 pleje- og behandlingsforløb.

Formålet med projektet er at skabe viden om, hvordan man kan styrke ældre borgere i komplekse pleje- og behandlingsforløb. Projektet søger med Region Midtjylland og Syddjurs Kommune som læringscase at hjælpe kommunerne med at styrke kommunikationen mellem professionelle og borgere, så der tages hensyn til svage ældres ønsker til forløbet.

Metoder

Op til 20 pleje- og behandlingsforløb følges via patientnarrativer, observation og interviews i hjemmet, på sygehuset og på døgnophold i en kommunal rehabiliteringsafdeling.  Analysen fokuserer på inddragelse, anerkendende kommunikation og medieringsteknikker for samtaler, herunder video.

Hvem finansierer: Helsefonden og VIVE
Samarbejdspartner(e): Region Midtjylland og Syddjurs Kommune
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Helle Sofie Wentzer

Seniorforsker, Adjungeret professor

2342 6361 / hewe@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev