KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Ledelseskompas for borgerinddragelse

VIVE har udarbejdet Ledelseskompasset – et procesværktøj, som støtter refleksion og ledelse af borgerinddragelse. Ledelseskompasset er blevet til på baggrund af VIVEs evaluering af Esbjerg-modellen og viser retning for, hvordan man inddrager borgerne i den patientrettede forebyggelse.
Udskriv Del på
Forfattere: Grete Brorholt
Udgivet: Marts 2018

Ledelseskompas for borgerinddragelse

Ledelseskompasset er for de organisationer, der allerede er i gang med at arbejde med borgerinddragelse, og som ønsker at systematisere ledelse af indsatserne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Ledelseskompas for borgerinddragelse omformulerer anbefalinger fra evalueringsrapporten Sats på Esbjerg – en evaluering af Esbjerg Kommunes ’Model for Koordination med Borgeren i Centrum’, også kaldet Esbjerg-modellen. Rapporten opsamler viden om borgerinddragelse i patientrettet forebyggelse i Esbjerg Kommune samt fra andre relevante publikationer vedrørende ledelse af borgerinddragelse. Og anbefalingerne har VIVE omformuleret til et konkret forslag til et værktøj, Ledelseskompas for borgerinddragelse. Kompasset er ikke en løsning, men et redskab til refleksion over, hvordan man kan lede borgerinddragelse i egen organisation.

Esbjerg-modellen er udviklet over flere år, og den udmærker sig ved, at der både er udviklet konkrete værktøjer til individuel borgerinddragelse og en organisering og ledelsesstrategi, der understøtter inddragelsen.

Resultater

Ledelseskompasset er for de organisationer, der allerede er i gang med at arbejde med borgerinddragelse, og som ønsker at systematisere ledelse af indsatserne. Formålet med Ledelseskompas for borgerinddragelse er at skabe en model for relevant refleksion over ledelse af borgerinddragelse i praksis.

I Ledelseskompasset er fire markører identificeret som relevante i forhold til ledelse af borgerinddragelse. Disse er

  • Ansvar
  • Tid
  • Fleksibilitet
  • Kompetenceudvikling.

I figuren nedenfor er markørerne markeret med fed.  Disse markører skærpes i sammenhæng med en række dimensioner i figuren, som også skal sættes i spil. Dimensionerne er på samme måde udsprunget af studiet bag rapporten ’Sats på Esbjerg: Vidensopsamling om Esbjerg-modellens borgerinddragende metode’. De fire markører og tolv dimensioner i figuren kobles i forhold til refleksion om kurs og/eller kursændring for borgerinddragelsen i egen organisation. 

Figur: Ledelseskompas for borgerinddragelse 

Ledelseskompas

Anbefalinger

I beskrivelsen af kompasset foreslås det, at det anvendes individuelt eller i gruppe. Ligeledes finder man i beskrivelsen en række spørgsmål, som kan støtte arbejdet med kompasset.


Mere fra samme projekt
Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Satspuljemidler. Viden om brugerinddragelse sammen med Esbjerg Kommune
Vidensområde: Sundhed