KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Handicappede og socialt udsatte skal inddrages bedre i egen handleplan

Fire kommuner arbejder i perioden 2017-2019 med at udvikle, afprøve, implementere og evaluere nye metoder og arbejdsformer, der skal give handicappede og socialt udsatte en følelse af ejerskab over den handleplan, der samler de indsatser, kommunen tilbyder. VIVE er med til at indsamle erfaringer og viden, der blandt andet skal danne baggrund for en håndbog. 

Udskriv Del på
Projektleder: Leif Olsen
Projektperiode: Maj 2017 - december 2020
VELUX FONDEN støtter fire kommuner - København, Randers, Aarhus og Aalborg – i deres arbejde med at udvikle handleplansarbejdet, så handleplanerne i højere grad inddrager borgerne, end det er tilfældet i dag. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

På baggrund af § 141 i serviceloven udvikler kommunerne individuelle handleplaner på tværs af indsatser, der skal tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker, men i mange tilfælde sker arbejdet med handleplanerne i dag, uden at borgerne inddrages tilstrækkeligt. VELUX FONDEN støtter fire kommuner - København, Randers, Aarhus og Aalborg – i deres arbejde med at udvikle handleplansarbejdet, så handleplanerne i højere grad inddrager borgerne, end det er tilfældet i dag. På den måde skal handleplanerne blive ”borgernes planer”. For at understøtte kommunernes udviklingsarbejde har VELUX FONDEN bedt VIVE og COK om at gennemføre halvårlige vidensseminarer for de fire kommuner i perioden 2017-2019.

Formål

Vidensseminarerne skal danne ramme for kommunernes gensidige inspiration til udviklingsarbejdet gennem erfaring- og vidensdeling. Herudover vil COK og VIVE bidrage med konsulent- og forskningsbistand til metodeudvikling, vidensdeling og udarbejdelse af en håndbog til andre kommuner, fagpersoner, pårørende og evt. frivillige, der arbejder med at gøre § 141-handleplaner til borgernes planer.

Metoder

Relevante medarbejdere og ledere fra de fire kommuner skal mødes til halvårlige vidensseminarer, hvor de får lejlighed til at dele erfaringer og viden med hinanden gennem forskellige præsentations- og samarbejdsformer. COK og VIVE vil bidrage med viden og erfaringer fra andre kilder til inspiration og desuden opsamle kommunernes erfaringerne og inddrage kommunerne i udarbejdelse af en håndbog.

VIVEs andel i projektet

Der er tale om et samarbejde med COK og VIVE, hvor COK har særligt ansvar for faciliteringen, og VIVE har særligt ansvar for opsamling af erfaringer og udarbejdelse af håndbog til andre kommuner, der vil arbejde med udvikling af § 141-handleplaner.

Hvem finansierer: VELUX FONDEN
Samarbejdspartner(e): Bjarne Richter Bjelke, COK.
Vidensområde: Social
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev