KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Forebyggelse i et handicapperspektiv

Tidlige og forebyggende indsatser til voksne borgere med varige funktionsnedsættelser
Der er generelt begrænset viden om, hvordan man kan undgå, at voksne med handicap får værre funktionsnedsættelser, eller at de får følgesygdomme. Der findes dog enkelte lovende indsatser med fokus på beskæftigelse eller sundhedsfremme. Det viser en litteraturgennemgang fra KORA.
Udskriv Del på
Forfattere: Rasmus Wittek-Holmberg, Lea Graff og Leif Olsen
Udgivet: Juni 2017

Forebyggelse i et handicapperspektiv

Resultaterne peger på, at der er et stort behov for empirisk forskning på området. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Børne- og Socialministeriet har bedt KORA om at afdække den eksisterende forskningsbaserede viden om tidlige og forebyggende indsatser til voksne borgere med handicap.

Konklusion

KORAs afdækning viser, at der kun er lidt forskningsbaseret viden på området:

  • Det er underbelyst, hvilke potentialer der er ved at arbejde med forebyggelse for voksne borgere med varige funktionsnedsættelser
  • Der er ikke udarbejdet sammenhængende beskrivelser eller analyser af, hvilke forebyggende sociale indsatser der findes for borgere med handicap
  • KORA har dog identificeres enkelte lovende indsatser med fokus på beskæftigelse eller sundhedsfremme
  • Det er i sær underbelyst, hvilke rehabiliterende indsatser der findes, og hvilke potentialer der er ved en øget brug af velfærdsteknologi.

Anbefalinger

Resultaterne peger på, at der er et stort behov for empirisk forskning på området. Det er især relevant at evaluere de rehabiliterende indsatser, som allerede finder sted i visse kommuner.

Hvis kommunerne kan lykkes med at realisere nogle af de forventede potentialer ved rehabilitering og velfærdsteknologi, er det vigtigt, at metoder og erfaringer bliver analyseret og dokumenteret, så andre kommuner og borgere kan få glæde af erfaringerne.

Metode

Undersøgelsen er gennemført som et litteraturstudie på baggrund af en systematisk litteratursøgning i danske og internationale databaser suppleret med en række ekspertinterview.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social