KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune

Dette notat dokumenterer processen omkring udviklingen af en ny demografimodel for Skive Kommune i 2016. Notatet har fokus på de overvejelser, som er relevante i forbindelse med udarbejdelsen af en demografimodel på ældreområdet, og det kan tjene som inspiration for andre kommuner.
Udskriv Del på
Forfattere: Thomas Astrup Bæk, Marie Kjærgaard og Steffen Kruse Juul Krahn
Udgivet: Januar 2018

Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune

Ældreområdet forventes at få en stigende betydning for Skives samlede økonomi. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Skive Kommune oplever ligesom mange andre kommuner en stigning i antallet af ældre borgere samtidig med, at de forventer et fald i antallet af børn, unge og voksne i den erhvervsaktive alder. I lyset af prognoserne for den demografiske udvikling må ældreområdet fremadrettet forventes at få en stigende betydning for kommunens samlede økonomi. Skive Kommune bad på denne baggrund i foråret 2016 KORA (nu VIVE) om at udarbejde et forslag til en ny demografimodel for ældreområdet i kommunen.

Konklusion/resultater

Arbejdet med udviklingen af den nye model blev baseret på datagrundlaget for budget 2016. Skive Kommune og KORA aftalte undervejs i processen at udskyde den endelige udarbejdelse af modellen, så den kunne tages i brug til budgetlægningen for 2018. Datagrundlaget bag beregningerne og opgørelserne i notatet er derfor ikke de senest tilgængelige data på udgivelsestidspunktet.

Metode

Arbejdet med udviklingen af de nye demografimodel indeholder fem hovedelementer:

  • Afgrænsning af modellens delområder
  • Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen
  • Fordeling af udgifterne på forskellige aldersgrupper
  • Beregning af modellens enhedsbeløb for forskellige aldersgrupper
  • Beregningsprincipper for effekten af sund aldring.
Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Skive Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration