KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af ny tværgående akutfunktion i Syddanmark

Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus har i fællesskab etableret en tværgående akutfunktion, som skal medvirke til at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. VIVE evaluerer akutfunktionens effekt og økonomi.

Udskriv Del på
Projektleder: Martin Sandberg Buch
Projektmedarbejdere: Jakob Kjellberg og Marie Brandhøj Wiuff
Projektperiode: Juni 2016 - oktober 2018
VIVE evaluerer den tværgående akutfunktions effekt og økonomi. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Esbjerg Kommune og afdelingen Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus ønsker med den fælles akutfunktion at skabe et tværsektorielt tilbud, hvor borgerne oplever smidige og sammenhængende borgerforløb på tværs af sektorerne, og hvor der ydes akut sygeplejefaglig hjælp i borgerens eget hjem. Akutfunktionen er etableret som et forsøgsprojekt med en varighed på halvandet år.

Formål

Evalueringen skal undersøge og dokumentere effekten ved etableringen af den tværgående akutfunktion. Evalueringen skal endvidere beskrive den indsats, som den tværgående akutfunktion udfører, og formidle resultatet fra Esbjerg Kommunes analyse af borgernes tilfredshed med indsatsen.

Metoder

Der gennemføres en registerbaseret før-efter-analyse af brugen og omkostninger ved forskellige sundhedsrelaterede ydelser. Borgere, der er i målgruppen for den tværgående akutfunktion, sammenlignes med en tilsvarende målgruppe før implementeringen af akutfunktionen. Derudover gennemføres et casebesøg, hvor den tværgående akutfunktions arbejde følges, og hvor ledere og medarbejdere tilknyttet akutfunktionen udspørges om indsatsen.

Hvem finansierer: Esbjerg Kommune
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Martin Sandberg Buch

Projektchef

4139 3521 / mabu@vive.dk

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev