KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 10. februar 2017

Virksomheder spiller vigtig rolle i at få unge til at uddanne sig

Udskriv Del på

Det virker, når kommuner samarbejder med erhvervslivet om at få flere unge til at uddanne sig og komme i gang på arbejdsmarkedet. Det viser en rapport, som KORA har udarbejdet.

Next 15 HIGH
- Vi kan se, at praktikophold på rigtige virksomheder kan virke som en løftestang for mange af de unge, der står uden for uddannelsessystemet. De bliver mere afklarede omkring, hvilken retning deres interesser går i, og de bliver mere motiverede for at uddanne sig, siger seniorprojektleder i KORA, Rasmus Wittek-Holmberg. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Virksomhedspraktik, brobygningsprojekter og andre tiltag, hvor erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner er inddraget, kan være med til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og senere få en uddannelse og et job. KORA har foretaget en undersøgelse, som viser, at de indsatser, hvor kommunerne samarbejder direkte med virksomheder, er nogle af dem, der virker bedst.

- Vi kan se, at praktikophold på rigtige virksomheder kan virke som en løftestang for mange af de unge, der står uden for uddannelsessystemet. De bliver mere afklarede omkring, hvilken retning deres interesser går i, og de bliver mere motiverede for at uddanne sig, siger seniorprojektleder i KORA, Rasmus Wittek-Holmberg.

Hvad virker bedst?

Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er kommunernes arbejdsmarkedsforvaltninger, der står for at lave indsatser for de unge. De fleste tilbud er sammensat af to eller flere elementer. Det kan for eksempel være uddannelsesvejledning kombineret med virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser, at følgende typer af indsatser er de mest effektive:

  • Virksomhedsrettede indsatser har en stærk positiv effekt på at få de unge i job og kan motivere dem til at gå i gang med en uddannelse.
  • Brobygningsforløb har en positiv effekt på at få de unge i gang med en uddannelse.
  • Mentorindsatser har en positiv effekt på de unges uddannelses- og beskæftigelsessituation.
  • Psykologisk støtte har en positiv effekt på at fastholde de unge på en ungdomsuddannelse og på deres trivsel.
  • Nytteindsats har en stærk effekt på de mest ressourcestærke unges overgang til beskæftigelse og uddannelse.

Andre typer af indsatser er det sværere at måle en effekt af. Det drejer sig for eksempel om uddannelsesaktivering, hvor der er modstridende resultater, og uddannelsesvejledning, hvor man endnu mangler viden om effekterne.

Kunne gøre mere for de yngste

Undersøgelsen viser, at virksomhederne spiller en meget aktiv rolle og generelt er meget villige til at samarbejde med kommunerne om at lave indsatser for de unge. Men der kan gøres endnu mere:

- Det kan være en god idé at tilbyde virksomhedspraktik til de 15-17-årige, der er faldet ud af uddannelsessystemet. Det er der ikke så mange kommuner, der gør i dag, men vores analyse peger på, at det kan have en rigtig god virkning, siger Rasmus Wittek Holmberg.

Fakta om undersøgelsen

I januar 2016 blev der nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan løse udfordringerne med, at mange unge kommer sent i gang med en ungdomsuddannelse, falder fra undervejs eller tager flere ungdomsuddannelser.

Denne rapport er en af flere rapporter, som udarbejdes af KORA, SFI og EVA for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og som skal bruges som vidensgrundlag for ekspertudvalget.

Undersøgelsen er baseret på:

  • En gennemgang af de eksisterende undersøgelser af, hvilke effekter de forskellige typer af indsatser har.
  • Ekspertinterview, som belyser virksomhedernes rolle i indsatsen.
  • To casestudier foretaget i tre kommuner. Her er fokus på indsatsen til de 15-17-årige og kommunernes organisering af indsatserne.