KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 27. marts 2017

Mange kommuner har tilbud til skilsmissefamilier

Udskriv Del på

Næsten 8 ud af 10 kommuner har indsatser, som skal hjælpe forældre og børn med at komme helskindet igennem en skilsmisse. Det viser en ny kortlægning fra KORA, der også belyser kommunernes samarbejde med Statsforvaltningen.

Pige i prikket regnfrakke 2
Mange kommuner har etableret indsatser, fordi de oplever trivselsproblemer hos børn og unge, når forældrene bliver skilt. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

De fleste forældre, der skal skilles, har et konstruktivt samarbejde om børnene, men i nogle tilfælde opstår der konflikter, som fører til, at børnene mistrives.

De fleste kommuner har inden for de senere år etableret forskellige indsatser, som skal hjælpe de skilsmisseramte familier. Det kan for eksempel være kursusforløb for forældrene, samtalegrupper for børnene eller forløb, som børn og forældre deltager i sammen.

- Mange kommuner har etableret indsatser, fordi de oplever trivselsproblemer hos børn og unge, når deres forældre bliver skilt, og de oplever en efterspørgsel fra borgerne efter vejledning og støtte. I en del kommuner er indsatserne et led i en kommunal forebyggelsesstrategi, siger projektleder i KORA Nanna Høygaard Lindeberg, som står bag KORAs kortlægning.

KORAs rapport viser, at hele 78 procent af kommunerne har forskellige indsatser for skilsmissefamilier.

Søger hurtig løsning

I de mest konfliktfyldte sager kan Statsforvaltningen visitere til behandling i ”Det særlige spor”, som er et tværsektorielt samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne.

Samarbejdet skal sikre, at den relevante faglige viden og kendskabet til familiens forhold samles, så man hurtigt og smidigt kan finde løsninger og begrænse konflikten. Målet er at undgå utilsigtede parallelle forløb i kommune og Statsforvaltning og sikre en hurtig løsning af sagerne, så børn og forældre belastes mindst muligt.

75 procent af kommunerne oplyser, at de har et samarbejde med Statsforvaltningen. Men kommunernes kendskab til rammerne for samarbejdet i ”Det særlige spor” er mere begrænset. Rapporten viser, at cirka halvdelen af kommunerne har kendskab til ”Det særlige spor”, som udgør rammen for samarbejdet.

- Vores undersøgelse viser, at der er behov for at tydeliggøre rammerne for samarbejdet i ”Det særlige spor” over for de kommunale ledere og medarbejdere, således at de kan gøre brug af de koordineringsmuligheder, der er, forklarer Nanna Høygaard Lindeberg.

Kortlægningen er udarbejdet for Børne- og Socialministeriet. Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommunale fagchefer med ansvar for myndighedsområdet på området for børn og familier samt interview i en række kommuner.

Læs også SFI's rapport om forsøg med forældrekurser i Statsforvaltningen.

Om ”Det særlige spor”:

Da forældreansvarsloven blev ændret i 2011, blev der indført et særligt spor for behandlingen af meget konfliktfyldte sager. Det er målrettet familier, som har komplekse sager i både Statsforvaltningen og kommunen. Redskaberne er bl.a.:

  • Tværsektorielle møder, hvor det samlede konkrete kendskab til familien og den relevante faglige viden er til stede
  • Kontaktpersoner hos både Statsforvaltningen og kommunerne, som har erfaring med at behandle de særligt komplekse sager
  • Fælles temadage for de ansatte, som arbejder i ”Det særlige spor”, med henblik på at dele viden og erfaringer.