KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 16. marts 2017

Helhedsorienteret indsats hjælper udsatte familier

Udskriv Del på

Når socialrådgivere, lærere og andre fagfolk i kommunen arbejder sammen på tværs af sædvanlige skel, stiger trivslen i udsatte familier. Men det tværfaglige samarbejde er en udfordring for kommunen. Det viser KORAs evaluering af et projekt i Furesø Kommune.

Dreng med far og mor i hånden
KORAs evaluering viser, at især børnene har haft glæde af indsatsen. Forældrene oplever, at deres livskvalitet generelt er blevet bedre. Men de er ikke kommet i job i løbet af de tre år, projektet har kørt. Modelfoto: Sine Fiig/KORA

I Furesø Kommune har man forsøgt at skabe bedre trivsel i de mest udsatte familier ved at give dem én kontaktperson, der koordinerede indsatserne på tværs i kommunen og støttede familien i at få hjælp til de problemer, som familien syntes var vigtigst her og nu. KORA har evalueret indsatsen.

KORAs evaluering viser, at især børnene har haft glæde af indsatsen. Deres trivsel er blevet bedre, og de oplever selv, at de har fået bedre fritidsinteresser og bedre venskaber. Samtidig kan man fra kommunen se, at der er sket et fald i antallet af børnefaglige undersøgelser, der er færre underretninger, og børnene har mindre skolefravær. Men forældrene er ikke kommet i beskæftigelse i projektperioden, og det tværfaglige samarbejde i kommunen har været en udfordring.

Bedre livskvalitet – ingen job

Evalueringen viser, at forældrene oplever, at deres livskvalitet generelt er blevet bedre. Men de er ikke kommet i job i løbet af de tre år, projektet har kørt.

– Når man arbejder med de allermest udsatte familier, er det det lange seje træk, der for alvor gælder. Det er et ambitiøst mål at øge beskæftigelsen i denne meget udsatte gruppe over en så kort periode. Det vigtigste er, at man kan se, at familien som helhed trives bedre, og at forudsætningerne for øget beskæftigelse er blevet bedre, siger Ulf Hjelmar, der er programleder i KORA og står bag evalueringen.

Mere ansvar til forældrene

I pilotprojektet blev der udarbejdet en tværfaglig og helhedsorienteret plan for familien med en oversigt over, hvilke indsatser kommunen allerede havde i forhold til familien. Fokus var især på at gøre kontakten til kommunen mere enkel og ligetil, samtidig med at man søgte at undgå overlappende indsatser.

Denne overordnede plan blev drøftet på netværksmøder, hvor familien, familiekoordinatoren og repræsentanter fra relevante forvaltninger deltog. Sammen med familien forsøgte man at fokusere indsatsen omkring de problemer, der fyldte mest for dem her og nu, og at udpege konkrete mål, som familien skulle opnå.

– Kommunen har mødt de udsatte familier på en ny måde, hvor de har givet forældrene ejerskab til deres egne og børnenes mål og planer for, hvad der skal til, for at de når deres mål. Det har givet ny energi til forældrene og givet dem mod på, at der kan ske forandringer. Det er helt afgørende, hvis man skal kunne hjælpe familierne videre, siger Ulf Hjelmar.

Tværfagligt samarbejde er svært

KORAs evaluering af projektet viser også, at det har været en udfordring for kommunen at arbejde helhedsorienteret og koordineret. Det skyldes, at den egentlige sagsbehandling stadig foregår sideløbende med det helhedsorienterede arbejde i kommunens forskellige forvaltninger.

– Det kræver et stærkt ledelsesfokus og en klar definition af de forskellige aktørers ansvar og opgave, hvis en helhedsorienteret indsats skal nå i mål. Det er en generel udfordring for kommunerne, som Furesø også er løbet ind i, fordi det ofte kan konflikte med de mål og lovgivninger, der er for de enkelte forvaltninger, siger Ulf Hjelmar.

Værktøjskasse til andre kommuner

Som en del af projektet har Furesø Kommune og KORA udarbejdet en række procesværktøjer. Du kan finde disse værktøjer her sammen med en gennemgang af, hvordan Furesø konkret har arbejdet med de udsatte familier.

FAKTA om FURESØ-projektet
  • Pilotprojektet i Furesø løb fra 2013-2016. 
  • Indsatsen var organiseret med tværgående familiekoordinatorer, en samlet helhedsorienteret plan for familien og netværksmøder for alle relevante medarbejdere i kommunen.
  • 23 familier deltog i projektet.
  • KORA har bidraget med projektstøtte undervejs og evalueret projektet til slut.

Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev