KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 13. marts 2017

Guide til styrket social indsats på væresteder

Udskriv Del på

Et tættere samarbejde mellem væresteder og kommuner har ført til bedre hjælp til nogle af de mest udsatte borgere i Haderslev, Holstebro og Odense Kommune. KORA har samlet erfaringerne fra projektet i en guide, der viser væresteder og kommuner, hvordan de kan styrke samarbejdet.

Værested 2

I samarbejdsprojektet tilbyder kommunen hjælp fra sagsbehandlere, misbrugsrådgivere og støttekontaktpersoner direkte ude på værestederne. Medarbejderne er til stede en til to dage om ugen og bliver på den måde et kendt ansigt, som borgeren er tryg ved.

- Både væresteder og de kommunale medarbejdere har været rigtig glade for det styrkede og mere formaliserede samarbejde, og borgeren har følt sig mere tilpas i mødet med kommunen, siger programleder Ulf Hjelmar fra KORA, der har evalueret projektet.

Projektet er gennemført af Socialstyrelsen sammen med Haderslev, Holstebro og Odense Kommuner som en del af satspuljeaftalen fra 2013. KORA har evalueret projektet og har samlet erfaringerne i en guide, der viser, hvordan man kan implementere det styrkede samarbejde.

Indsatser i det styrkede samarbejde

I projektet har kommunerne fået kontakt til borgere, de ellers ikke ville møde, og de har fået kontakt til dem langt tidligere end normalt. Derfor har de kunnet sætte hurtigere ind med relevant hjælp.

Borgerne kan fx få hjælp til at komme i misbrugsbehandling, få råd og vejledning i forhold til støttemuligheder fra kommunen og hjælp til at overskue deres privatøkonomi. Det er som udgangspunkt frivilligt for borgerne, om de vil tage imod tilbuddene fra kommunen.

Samarbejdet bliver koordineret og styret af et tværgående implementeringsteam, der består af repræsentanter fra de involverede forvaltninger og væresteder.

- Når alle de mennesker, der på forskellig vis støtter og hjælper de udsatte borgere, er samlet i det samme hus, giver det langt bedre kendskab til hinanden og hinandens arbejde, hvilket er positivt for samarbejdet, siger Ulf Hjelmar.

FAKTA
  • Samarbejdet indebærer, at kommunens sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og støtte- og kontaktpersoner er fysisk tilstede på værestederne en til to gange om ugen.
  • Her kan de borgere, der har behov for det, fx få hjælp til at komme i misbrugsbehandling, få råd og vejledning i forhold til støttemuligheder fra kommunen og hjælp til at overskue deres privatøkonomi.
  • Kommunen kommer tidligere i kontakt med borgerne, og de får kontakt til borgere, de ikke havde kontakt til i forvejen.
  • Borgerne føler sig mere trygge og tilpasse i samtalerne, og de oplever, at samtalerne drejer sig om forhold, der er vigtige for dem.
  • Erfaringerne fra projektet er samlet i guiden ’Styrket social indsats på væresteder’, som findes på Socialstyrelsens og KORAs hjemmesider.
  • Guiden henvender sig til de kommuner og væresteder, der ønsker et tættere samarbejde.

Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev