KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 24. marts 2017

Forberedende forløb løfter unge fagligt og personligt

Udskriv Del på

Bedre faglige resultater, større selvtillid og mere mod er nogle af de gevinster, som kursister har høstet af de forberedende undervisningsforløb UPGRADE. Det viser en evaluering af projektet. Målet er at få flere til at begynde på en erhvervsuddannelse. Det er sket for hver tredje kursist inden for et år efter, at de har afsluttet UPGRADE.

Sosu 7 HIGH
Evalueringen af UPGRADE viser, at kursisterne bliver fagligt dygtigere. Det gælder især i matematik, hvor kursisternes gennemsnitlige udgangspunkt desuden er dårligst. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Alt for mange unge får ikke begyndt på eller gennemført en kompetencegivende uddannelse. Og med reformen af erhvervsuddannelserne har elever siden august 2015 været mødt af krav om mindst karakteren 02 i dansk og matematik, hvis de ville uddanne sig til smed, frisør eller tømrer.

Men ikke alle unge, der er interesseret i en erhvervsuddannelse, opfylder det adgangskrav. Derfor har Region Hovedstaden og Københavns VUC gennemført et udviklingsprojekt på tre VUC’er i kredsene Nordsjælland, Vestegnen og Lyngby, hvor i alt 260 unge har deltaget i de forberedende undervisningsforløb UPGRADE.

Forløbene har fokuseret på at forbedre kursisternes kundskaber i dansk og matematik, så de kan leve op til adgangskravene på erhvervsuddannelserne, udvikle deres personlige kompetencer samt afklare og vejlede dem i forhold til deres videre uddannelse.

Et fagligt løft

Evalueringen af UPGRADE viser, at kursisterne bliver fagligt dygtigere. Det gælder især i matematik, hvor kursisternes gennemsnitlige udgangspunkt desuden er dårligst. De får større selvtillid og mere mod. Og 29 procent af dem er begyndt på en erhvervsuddannelse tre måneder efter, at de har afsluttet forløbet. Det er en større andel sammenlignet med en kontrolgruppe af kursister på avu – almen voksenuddannelse – hvor tallet er 17 procent.
Et år efter afslutningen af UPGRADE er 35 procent af kursisterne begyndt på en erhvervsuddannelse.

– Gruppen af kursister på UPGRADE er udfordret både fagligt og personligt. Flere af dem har negative erfaringer fra skolen med i bagagen og har været ude af uddannelsessystemet i nogen tid. Set i det lys er det positivt, at hver tredje UPGRADE-kursist begynder på en erhvervsuddannelse inden for et år. Men vi kan så også konstatere, at to ud af tre ikke gør det, siger seniorprojektleder i KORA Mette Slottved, der står bag rapporten.

Der er dog stor forskel kredsene imellem. Mens 44 procent af kursisterne i Nordsjælland begyndte på en erhvervsuddannelse inden for et halvt år, var tallet 30 procent på Vestegnen og 19 procent i Lyngby.

Mindre hold og flere lærere

I alt 13 intensive forløb for unge i alderen 18-30 år er gennemført fra 2014 til 2016. Der er store forskelle på, hvordan de enkelte VUC’er har implementeret forløbene, som for eksempel var på 7 uger i Nordsjælland, mens de i Lyngby og på Vestegnen var på 14 uger. Men alle forløb har en række fællestræk, som er afgørende i forhold til målgruppen af unge.

Der er tale om mindre hold med flere lærere pr. elev end på ordinære avu-hold. Eleverne er sammen i en fast klassestruktur, så man kan skabe et socialt fællesskab, og der er fokus på relationen mellem lærer og elev.

– Vores evaluering understreger især vigtigheden af at skabe et trygt læringsmiljø for denne målgruppe af unge med faglige og personlige udfordringer. De unge oplever, at det betyder meget, at underviserne møder dem med tillid, åbenhed og tålmodighed. Derudover viser evalueringen, at et fokus på det sociale fællesskab er med til at fremme de unges trivsel, siger Mette Slottved.

Hun understreger desuden, at samarbejdet imellem faglærere, vejledere og mentorer fra jobcentrene er positivt i forhold til at skabe nogle sammenhængende og meningsfulde forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte unge.

UPGRADE-projektet er organiseret i lokale samarbejder i de tre kredse Nordsjælland, Lyngby og Vestegnen, hvor projektet er gennemført. Samarbejdet har bestået af repræsentanter fra VUC, det lokale jobcenter og UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning.


Vil du vide mere om indholdet af UPGRADE, kan du kontakte: Anita Lindquist, vicerektor i KVUC, tel: 3141 2011, email: ali@kvuc.dk

Vil du vide mere om evalueringen og resultaterne af den, kan du kontakte: Mette Slottved, seniorprojektleder i KORA, tel: 2270 3346, mail: ali@kvuc.dk


Kontakt

Mette Slottved

ORLOV, Seniorprojektleder

2270 3346 / mesl@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev