KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 26. april 2017

Brug KORAs eksperter på Folkemødet 2017

Udskriv Del på

KORA deltager i Folkemødet på Bornholm med en række eksperter, der kan bidrage med viden om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi har viden om blandt andet sundhed, beskæftigelse, integration, folkeskole, uddannelse, lokaldemokrati og meget mere.

Kortbrikker
Du og din organisation er nok i gang med at planlægge events til årets folkemøde. Måske er I interesserede i at få en ekspert fra KORA med i debatpanelet? Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Vi stiller gerne op som eksperter inden for alle områder, og I kan også finde os til en mere uformel snak på folkemødepladsen. Vi holder til i Faktaboksen, som ligger midt på Kæmpestranden (J26).

Hvis I ønsker at bruge en af KORAs eksperter i en event, kan I kontakte kommunikationschef Charlotte Konow, chko@kora.dk, tlf. 5050 9501.

I er også velkomne til at kontakte eksperterne direkte. For eksempel:

Mickael Bech

Direktør, Professor i sundhedsøkonomi, mibe@kora.dk, tlf. 2361 2464.
Organisering, finansiering og prioritering i den offentlige sektor, effektivitet, kvalitet og generelle problemstillinger i regioner og kommuner mm.

Lotte Bøgh Andersen

Professor, medlem af Ledelseskommissionen, loan@kora.dk, tlf. 3158 7780.
Offentlig ledelse og motivation, incitamenter og normer for performance i den offentlige sektor, offentlig-privat samarbejde mm.

Kurt Houlberg

Professor MsO, Programchef i kommunaløkonomi, kuho@kora.dk, tlf. 3157 6684.
Kommunernes økonomiske grundvilkår, økonomistyring, service og resultater, udkantsproblematikker mm.

Tine Rostgaard

Professor i socialpolitik, tiro@kora.dk, tlf. 4274 3445.
Ældrepolitik, familiepolitik, ligestilling, organisering af kommunale indsatser på ældre- og socialområdet mm.

Jakob Kjellberg

Professor i sundhedsøkonomi, Programleder for sundhed, jakj@kora.dk, tlf. 4280 1915.
Sundhedspolitik, prioritering, ny styring i sundhedsvæsnet, det nære sundhedsvæsen, supersygehuse, sammenhængende forløb mm.

Lene Holm Pedersen

Professor, Forskningsleder, leho@kora.dk, tlf. 6063 8107.
Kommunalvalg 2017, samspillet mellem styring, motivation og performance, afbureaukratisering, kommuners økonomiske råderum mm.

Yosef Bhatti

Professor MsO, yobh@kora.dk, tlf. 2258 4504.
Valgdeltagelse, demokrati, mobilisering, demokratisk repræsentation, politikeres arbejdsvilkår mm.

Grete Brorholt

Seniorprojektleder, grbr@kora.dk, tlf. 4162 3537.
Brugerinddragelse i sundhedsvæsnet, pårørende- og patientinddragelse, samskabelse, patienten i centrum, hospitalskultur mm.

Ulf Hjelmar

Programleder, ulhj@kora.dk, tlf. 3155 0420.
Lokaldemokrati, innovation af offentlige indsatser, regional udvikling, offentlig-privat samarbejde mm.

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder, hees@kora.dk, tlf. 4050 5674.
Samskabelse, samproduktion og borgerdeltagelse i kommunerne og med frivillighed og civilsamfund i relation til det offentlige mm.

Niels Ejersbo

Seniorforsker, niej@kora.dk, 6011 3193.
Modernisering og reformer i den offentlige sektor, afbureaukratisering og dokumentationskrav.

Pia Kürstein Kjellberg

Analyse- og forskningschef, piak@kora.dk, tlf. 4139 3528.
Rehabilitering, hjemmepleje, almen praksis, det nære sundhedsvæsen, sammenhængende patientforløb, akutberedskab mm.

Vibeke Normann Andersen

Analyse- og forskningschef, vian@kora.dk, tlf. 9135 6202.
Styring, organisation og ledelse i den offentlige sektor, resultatbaseret styring, afbureaukratisering, folkeskolereform, eud-reform mm.

Hans Hummelgaard

Analyse- og forskningschef, formand for PISA Danmark, hahu@kora.dk, tlf. 4240 8141.
Beskæftigelse, integration, effekter af offentlige indsatser, folkeskole, PISA, ungdomsuddannelser, samfundsøkonomiske analyser mm.

Kontakt

Charlotte Olsen Konow

Kommunikationschef

5050 9501 / chko@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev