KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 17. maj 2016

Så stor succes har din kommune med at få flygtninge og indvandrere i job

Udskriv Del på

Der er svært for kommunerne at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik. Se på kortet, hvor hurtig din kommune er.

Ung maler
I den mest succesfulde kommune kommer de svageste indvandrere 17 % hurtigere i job end i den mindst succesfulde kommune. For flygtninge og familiesammenførte er der en forskel på 15 % mellem den mest succesfulde og den mindst succesfulde kommune. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

KORA har undersøgt, hvor stor succes kommunerne har med at hjælpe flygtninge og de svageste ledige indvandrere i job. Analysen er lavet både for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte samt for indvandrere, som har andre problemer end ledighed. Det generelle billede er, at det er svært for kommunerne at hjælpe disse grupper i job. Der er dog forskel på kommunernes succes. Det viser en analyse, som KORA har lavet for Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.

I den mest succesfulde kommune kommer de svageste indvandrere 17 % hurtigere i job end i den mindst succesfulde kommune i forhold til, hvad man skulle forvente. For flygtninge og familiesammenførte er der en forskel på 15 % mellem den mest succesfulde og den mindst succesfulde kommune.

- Der er helt sikkert et forbedringspotentiale for nogle af kommunerne, men det er også vigtigt at understrege, at langt de fleste kommuner klarer sig nogenlunde, som man kunne forvente, siger Iben Bolvig, seniorforsker i KORA.

Landkort: Se, hvor succesfuld din kommune er:

På de to landkort herunder kan du se, hvor stor succes kommunerne har med at få de svageste indvandrere i job samt flygtninge og familiesammenførte. Klik på den enkelte kommune for at få flere detaljer.

Du kan skifte mellem de to kort ved at klikke på den lille dropdownmenu i forklaringsboksen.

De to kort viser, hvor succesfulde kommunerne er med at få henholdsvis de svageste indvandrere og nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i job.

Kun få kommer i job

Det er generelt meget få indvandrere og flygtninge, der kommer i job. Samlet set kommer kun hver fjerde flygtning i job i mindst tre uger i løbet af de første tre år, de er i Danmark. For de svageste indvandrere er tallet endnu lavere. Her er det kun hver sjette, som er i job i mindst tre uger i løbet af de første to år, efter de er blevet ledige.

- I denne undersøgelse har vi kigget den svageste gruppe af indvandrere, der har problemer ud over ledighed. Ser man på indvandrergruppen generelt, viser en undersøgelse fra 2014, at omkring halvdelen kommer i arbejde i løbet af tre år, siger Iben Bolvig.

Langt de fleste nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, der kommer i job, finder selv et arbejde med det samme. Kun ganske få får arbejde via det lange seje træk i beskæftigelsessystemet.

Kommunerne bruger vejledning frem for løntilskud

For de svageste indvandrere, der har problemer ud over ledighed, er der størst succes for de kommuner, der bruger løntilskud og virksomhedspraktik. Men det er kun en mindre del af kommunernes indsatser, der er virksomhedsrettede. Under hver tredje indvandrer har en periode med løntilskud eller virksomhedspraktik. To ud af tre får et forløb med opkvalificering og vejledning.

- Det er et paradoks, at kommunerne er mere flittige til at bruge opkvalificering og vejledning – vi ved nemlig, at de indsatser sjældent har en effekt. Derimod har virksomhedsrettet aktivering en dokumenteret effekt. Men det bruger kommunerne i langt mindre grad. Det kan dog skyldes, at det er meget sværere at finde virksomheder, som vil stille løntilskudsjob eller praktikpladser til rådighed, siger Iben Bolvig.

KORAs analyse viser, at blandt de 34 kommuner, der er bedst til at få indvan-drerne i job, er 21 af kommunerne også blandt dem, der er bedst til at bruge løntilskud og virksomhedspraktik. I de mest succesfulde kommuner kommer indvandrerne 16 % hurtigere i løntilskud og virksomhedspraktik end i de mindst succesfulde kommuner.

Familiesammenførte kommer nemt i job

65 % af de voksne, der bliver familiesammenført til indvandrere eller danskere, kommer i job i løbet af deres første tre år i Danmark. Der gør ikke den store forskel, om de er familiesammenført til en dansker eller til en indvandrer. De fleste af dem, der ikke kommer i job, står uden forsørgelsesgrundlag. En mindre del forlader Danmark igen.

- Det er bemærkelsesværdigt, at så mange familiesammenførte kommer i job. Det kan hænge sammen med, at deres ægtefælle har et netværk, der kan hjælpe med et job; at de kun bliver familiesammenført, hvis der allerede er et job, der venter på dem i Danmark, og at de ikke har andet forsørgelsesgrundlag, da de ikke har ret til offentlige ydelser. Det er dog et spørgsmål, man skal undersøge nærmere, siger Iben Bolvig.

Om undersøgelsen

KORA har undersøgt to grupper af flygtninge og indvandrere:

  • Indvandrere af ikke vestlig oprindelse, der har problemer ud over ledighed. Det kan for eksempel være problemer med psykisk sygdom, misbrug eller analfabetisme. Gruppen har været i Danmark i minimum tre år og er mellem 16-64 år.
  • Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i maksimum tre år. De er mellem 18-64 år og er omfattet af integrationsloven.

Sådan har vi målt:

  • KORA har undersøgt, hvor lang tid der går, fra en indvandrer bliver ledig, til personen kommer i beskæftigelse. På baggrund af beregninger på landsplan er der estimeret et forventet gennemsnit for hver enkelt kommune.
  • Kommunen er hurtigere end forventet, hvis kommunens tal er bedre end det forventede gennemsnit, hvorimod kommunen er langsommere end forven-tet, hvis tallet ligger under det forventede gennemsnit.
  • Tallene er kontrolleret, det vil sige, at de tager højde for, at indvandrerne har forskellige forudsætninger for at komme i job, og at jobmarkederne kan være forskellige i kommunerne.
  • KORA har lavet analysen for Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.


Kontakt

Iben Bolvig

Seniorforsker

6169 8610 / ibbo@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev