KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 16. juni 2016

Ro og privatliv er i højsædet på akutafdelingen

Udskriv Del på

På Slagelse Sygehus har enestuerne på Akutafdelingen givet patienterne bedre forhold og mere privatliv. Men også sygeplejerskerne er glade for den arbejdsro, der er på stuerne.

To sygeplejersker
Fordelene ved enestuerne opvejer helt klart ulemperne, mener både afdelingssygeplejerske Anja Alexandersen (tv) og ledende oversygeplejerske Iben Kyhn Riis. Foto: Niels Hougaard/KORA

Der er absolut mere ro omkring patienten, men også omkring sygeplejersken, når hun arbejder på enestuerne. Der er bedre mulighed for at drøfte ting og vejlede end på flersengsstuer og ikke mindst for at tage de svære samtaler. Det gør vores arbejde meget lettere.

Sådan siger Iben Kyhn Riis, der er ledende oversygeplejerske på Akutafdelingen på Slagelse Sygehus.

Akutafdelingen breder sig over to etager. I stueetagen ligger modtagelsen, hvor patienter, der er kommet til skade eller er ramt af akut sygdom, kommer ind. Her er 17 observationssenge og to traumestuer. På første sal ligger sengeafsnittet, som rummer 39 stuer – alle enestuer.

Det nye Akuthus blev indviet i 2013, og ideen var at samle alle akutte funktioner under samme tag. Slagelse Sygehus er et af de første i Danmark, der har bygget nye innovative enestuer, og ambitionen er at effektivisere og optimere arbejdsgange og ikke mindst at understøtte visionen om ’patienten som partner’.

De sidste skal hjælpes lidt

Roen på stuerne i Akuthuset synes at forplante sig helt ud på gangene. Her er roligt, selvom det nye hus har flyttet personalet ud af lukkede rum og ind i åbne stationer. Stationerne er placeret i nicher langs gangene på de to etager, og her har personalet nogle få computere til rådighed.

På alle stuer findes nemlig også en computer, for meningen er, at al dokumentation og registrering skal ske på stuen i samarbejde med patienten. Også træning, undersøgelser og behandling skal i videst muligt omfang ske på stuen. Alt sammen som et led i øget brugerinddragelse.

– En af fordelene ved at dokumentere på stuerne er, at man kan skrive patientens bemærkninger ind med det samme. Du skal ikke først skrive det ned på en lap papir, som du så skal tage med ind på kontoret. Det sikrer en større grad af patientsikkerhed, siger Iben Kyhn Riis.

For mange ansatte er det helt naturligt at foretage dokumentationen på stuen, mens andre hellere vil sidde i stationen. Det er kulturbetinget, mener Iben. For hvis man har været vant til at sidde sammen med kolleger, når man dokumenterede og lige kunne drøfte ting, er det en udfordring at gøre det på stuen.
Så selv om meningen er, at al dokumentation skal foregå på stuen sammen med patienten, er det stadig ikke alle, der gør det, siger Iben Kyhn Riis. Men det bliver bedre og bedre.

– Man kan jo for eksempel motivere folk ved at gøre det mere besværligt at sidde ved stationerne. Generelt er vi dog rigtig glade for at kunne arbejde i ro i enestuerne, siger hun.

Der skal løbes lidt mere

På stuerne findes alt moderne udstyr, og i skabene langs den ene væg er de mest almindelige remedier til sygepleje gemt pænt af vejen. Her er god plads, og alle stuerne har eget bad og toilet. Der er plads til besøg og til, at pårørende kan overnatte.

– Stuerne er rare at arbejde i, det er let at komme rundt i rummet og arbejde med patienten, og der er nem adgang til de ting, vi skal bruge. Det sparer tid og ikke mindst ben, siger Anja Alexandersen, der er afdelingssygeplejerske på stueetagen i Akuthuset.
For der skal løbes lidt mere på en afdeling med enestuer. Man kan ikke lige se til fru Hansen, når man alligevel er hos fru Jensen, og det kunne indimellem være en fordel.

– Når vi har virkelig travlt, kan vi godt miste lidt af overblikket, og det koster tid, at hver patient ligger på sin egen stue. Men fordelene opvejer helt klart ulemperne, siger Anja Alexandersen.

Ikke alle værdsætter roen

De nye stuer har da også bidraget til at effektivisere og optimere arbejdsgangene i akuthuset, viser KORAs evaluering af enestuerne. Og ud over mere privatliv har enestuerne også givet patienterne bedre nattesøvn, bedre hygiejne og mere sammenhæng.
Men ikke alle patienter sætter lige stor pris på privatliv og ro. Især den ældre generation keder sig lidt på enestuerne. Og nogle bliver utrygge ved at ligge alene, fortæller Anja Alexandersen:

– Der bliver virkelig stille på stuen, når døren er lukket. Så selvom vi har vældig travlt, og der løber sygeplejersker op og ned ad gangene, så kan det være svært at høre, om der er nogle udenfor. Og det, synes nogen, er ubehageligt. Så sætter vi døren på klem og kigger lidt ekstra ind på stuen.

Evalueringen siger også, at enestuernes potentiale kunne udnyttes bedre og foreslår kompetenceudvikling af personalet. Det er et punkt, som Iben Kyhn Riis også er opmærksom på. 1. april blev akutmodtagelse i Slagelse og Næstved imidlertid samlet i Akuthus Slagelse, og lige nu handler det om at få fusionen til at fungere og at få besat de ledige stillinger, man har:

– Personalemanglen betyder, at vi kun har 32 af de 39 stuer på første sal åbne. Når vi er fuldt bemandede, bliver der mere ro til kompetenceudvikling.

Om undersøgelsen

Region Sjælland har bedt KORA undersøge, om målsætningerne for samarbejde og patientforløb i det nye Akuthus er opnået.

Evalueringen afdækker blandt andet mellemledere og medarbejderes oplevelse af de nye enestuer og dokumenterer, i hvilken grad stuerne og Akuthuset understøtter visionerne om effektiv og optimeret arbejdsgang samt brugerinddragelse.

Evalueringen bygger blandt andet på interview med ansatte og patienter, og resultaterne fra evalueringen skal bidrage til anden fase af byggeriet på Slagelse Sygehus, hvor nye sengeafsnit skal bygges.

Om Akuthus Slagelse

I 2011 blev det første spadestik taget til Akuthus Slagelse, og i 2013 blev bygningen taget i brug. Visionen er, at byggeriet og ene- stuerne skal understøtte en effektiv og optimeret arbejdsgang og en øget inddragelse af patienterne.

1. april 2016 blev akutmodtagelserne i Næstved og Slagelse fusioneret og samlet i Slagelse med en udvidelse af sengeafsnittet fra 21 til 39 enestuer.

I dag rummer Akuthus Slagelse akutafdelingen i stueetagen og på 1. sal. På 2. sal ligger et intensivafsnit, et intermediært afsnit og et medicinsk mave-tarmafsnit.


Mere fra samme projekt