KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 15. juni 2016

Organisering på tværs giver en smidigere proces

Udskriv Del på

I Struer Kommune er integration organiseret på tværs af sektorer. Det giver en velkoordineret arbejdsgang, hvor snitfladeproblemer hurtigt kan løses.

Brugs s.22
Integrationsafdelingen ligger på biblioteket. Det giver flygtningene mulighed for at læs dagens avis og føle sig som almindelige borgere. Modelfoto: Lisbeth Holten/KORA

Af Jonna Toft, freelancejournalist

I Struer har man trimmet organisationen bag kommunens integrationsindsats. Det er nu en tværfaglig integrationsafdeling, der står for modtagelsen af flygtningene. En styregruppe lægger de overordnede linjer, sikrer overgange mellem sektorer og indarbejder nye regler og love. Styregruppen består af direktøren og centerchefen for socialområdet, arbejdsmarkedschefen, centerchefen for skole- og dagtilbudsområdet og en specialkonsulent.

- Snitfladeproblemer kan vi hurtigt løse i styregruppen, så vi sikrer, at ingen opgaver falder ned mellem to afdelinger. Et eksempel: Hvis vi bosætter folk i et lille lokalsamfund, skal vi også kunne give børnene et daginstitutions- eller skoletilbud i nærheden, siger Lene Hornstrup, der er centerchef for socialområdet.

- Vi forsøger at gøre integration til en fælles indsats, som alle tager del i. Det er altså ikke en ’specialist opgave’. Indsatsen går på tværs, og den skal løses der, hvor vi normalt tilbyder service for andre borgere. Vi kan bedst støtte flygtningene i at blive selvforsørgende, når alle aktører arbejder systematisk og har samme mål, siger hun.

Integration på biblioteket

Når integrationsafdelingen i Struer Kommune modtager besked fra Udlændingestyrelsen om, at en flygtningefamilie er på vej, giver afdelingen besked til nøglepersoner i de andre sektorer. Inden familien står på banegården, er der fundet bolig, skole- og daginstitutionstilbud, og en praktikplads er på vej.

Integrationsafdelingen står for selve modtagelsen og koordinerer indsatserne. Den har et tæt samarbejde med de øvrige sektorer, som det kan være nødvendigt at trække på i særlige tilfælde, for eksempel hvis familien har handicaps eller særlige behov.

I integrationsafdelingen sidder to socialrådgivere, tre pædagoger (familieguider), en 5-timers administrativ medarbejder, som finder boliger, og en 18-timers specialkonsulent, som samler trådene og udarbejder materialer såsom fælles retningslinjer for kommunens serviceniveau.

Organisatorisk hører afdelingen under handicap-, social- og psykiatriafdelingen og har til huse i Infocenter Struer sammen med Struer Bibliotek og Borgerservice.

- Placeringen ved biblioteket har større betydning, end jeg troede. Flygtningene kan hente meget viden i huset og læse aviser på deres eget sprog. Desuden kommer der mange andre borgere på biblioteket, så flygtningene føler sig ikke som særlige klienter, når de skal ind til integrationsafdelingen, fortæller Lene Hornstrup.

Integrationsafdelingen tilbyder åben rådgivning med tolk hver fredag. Her kan borgerne møde op uden aftale, og især nytilkomne bruger muligheden for at få løst mindre praktiske problemer.

Der holdes også ’Tolkedag’ hver mandag. Her skal bestilles tid, men så sidder en socialrådgiver fra integrationsafdelingen og en person fra Ydelseskontoret også klar til at besvare spørgsmål om eksempelvis integrationsydelse, økonomi, lejekontrakter.

Samarbejde med virksomheder

En tredjedel af flygtningene er lige nu i virksomhedspraktik, ligeligt fordelt på private og offentlige arbejdspladser. Resten er typisk i gang med opkvalificering, afventer en praktikplads, går på femdages sprogskole eller er for syge til praktik. For de nytilkomne gælder,at de så vidt muligt skal starte i praktik og på sprogskole i løbet af en måned.

- Målet er, at alle, der kan, skal i praktik og på sprogskole, så de vænner sig til en hverdag, hvor de skal af sted til noget hver dag, fortæller Helle Vadt, teamleder for Kontanthjælp og Integration i Struer Kommune.

Et hold af jobkonsulenter finder praktikpladser. Når de har været i kontakt med en virksomhed, gør de meget ud af at dele viden. Så hvis en virksomhed mangler arbejdskraft på nogle områder, går det hurtigt videre til integrationsafdelingen. En koordinerende jobkonsulent fungerer som virksomhedernes indgang til kommunen.

- Vi har et virkelig godt samarbejde med små og større virksomheder. Det er en fordel at være en lille kommune. Mange kender hinanden på tværs af områder, fortæller Helle Vadt.

Men det har også stor værdi, at mange frivillige, blandt andet op mod 30 frivillige netværksfamilier, tager godt imod nye borgere i lokalsamfundene, mener Lene Hornstrup.

- Når de nye borgere får et lokalt netværk, er jeg sikker på, at   det bærer frugt, også hvad angår beskæftigelsen. Rigtig mange flygtninge vil gerne integreres hurtigt, og frivillige gør en uvurderlig indsats for at hjælpe. Jeg tror, vi ser effekten af det hen over mange år, også på jobområdet, siger hun.

Kursus i arbejdsmarked

Jobcenter Struer afholder også kurser om det danske arbejdsmarked for både nytilkomne og dem, der har boet i kommunen i længere tid. Hen over sommeren holdes tre kurser med to-tre undervisningsgange om emner som ret og pligt, cv og arbejdsmarkedsforhold. Kurset kører sideløbende med sprogskole, og fungerer ofte som en indledning til praktik.

- Vi forklarer om arbejdsforhold og viser nogle konkrete muligheder for uddannelse. Ofte ved deltagerne ikke, hvad en erhvervsuddannelse eller VUC er. Men når vi besøger et uddannelsessted, og de hører om SU og lærlingeløn, bliver det tydeligere for dem, forklarer Helle Vadt.

Den store udfordring er dog at få flygtningene i varig beskæftigelse.

- Flygtningene har ofte brug for at få nogle bredere kompetencer, så de kan søge en større vifte af jobs. Det får de via praktik, løntilskudsjobs og uddannelse, og vi kan se, at det virker. Men vi vil stadig gerne være bedre til at give dem et fast fodfæste på arbejdsmarkedet, siger hun.

 

Denne artikel er en del af en publikation om integration, som KORA har udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Læs hele magasinet her.

Struer kommune
  • Får flygtninge og familiesammenførte i job lige så hurtigt, som man kunne forvente.
  • Er blandt de ti mest succesfulde kommuner, til at få indvandrere med andre problemer end ledighed i beskæftigelse. Kommunen er 10 procent hurtigere end gennemsnittet.
  • Er blandt de ti mest succesfulde kommuner hvad angår at få indvandrere i privat løntilskud eller privat virksomhedspraktik. Det sker 16,2 procent hurtigere, end man skulle forvente.

Kontakt

Iben Bolvig

Seniorforsker

6169 8610 / ibbo@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev