KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 3. februar 2016

Ny indsats skal sikre bedre vilkår efter løsladelse

Udskriv Del på

Flere i job og uddannelse og færre gengangere i fængslerne. Det er nogle af målene med en ny indsats for modtagelse af indsatte i fængslerne. KORA skal over fire år evaluere Kriminalforsorgens indsats på området. Forskningsprojektet bidrager til at udvikle indsatsen omkring modtagelse og løsladelse af indsatte.

Mand på rulletrappe
(Modelfoto: Sine Fiig/KORA)

Den gode løsladelse begynder med den gode indsættelse. Det er populært sagt baggrunden for, at Danmarks 13 fængsler siden 1. januar 2015 har indført nye afdelinger og procedurer for modtagelsen af nye indsatte.

Hvert år afsoner omkring 9.000 danskere en dom i et fængsel. Men hver tredje af dem begår ny kriminalitet, efter at de er blevet løsladt og vender tilbage til fængslet. Det er blandt andet denne kedelige statistik, Kriminalforsorgen ønsker at knække med sin nye indsats omkring modtagelse af indsatte.

Centralt i indsatsen står det særlige canadiske program LS/RNR – Level of Service/Risk, Need, Responsivity. Programmet er et redskab til at vurdere de indsattes behov og deres risiko for at falde tilbage i kriminalitet. Vurderingen sker på grundlag af en række personlige, sociale og økonomiske faktorer og skal hjælpe til at matche den enkelte indsatte med den rette indsats i fængslet og til at vurdere, i hvor høj grad den enkelte er parat til den. Det skal bidrage til, at flere indsatte kommer i job eller gennemfører en uddannelse efter løsladelsen, og at færre falder tilbage til kriminalitet.  

Mangler viden på området

KORA skal evaluere denne nye modtagelsesindsats i et fireårigt forskningsprojekt. Det sker i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Projektet er finansieret af TrygFonden.

Målet med projektet er at undersøge, om indsatsen rent faktisk har den tilsigtede effekt at få flere tidligere indsatte i arbejde eller uddannelse og få færre gengangere i fængslerne.

– Programmet er udviklet i Canada, og her har man gode erfaringer med det. Det er derfor, man nu afprøver det herhjemme. Vi mangler dog viden om netop denne type indsatser både i dansk og international sammenhæng. Den viden vil vi gerne skabe med vores forskningsprojekt, siger forsker i KORA Nichlas Permin Berger, der leder projektet.

I projektet indgår registerbaserede effektanalyser og en spørgeskemaundersøgelse til danske kommuner. Desuden indgår et omfattende feltarbejde i samtlige danske fængsler, hvor interview med både indsatte og ansatte skal afdække, hvordan indsatsen opleves og fungerer i praksis set fra begge sider af bordet.

Bedre dialog om løsladelse

Et andet mål med den nye indsats i fængslerne er at styrke samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne op til og efter løsladelser og prøveløsladelser. Ambitionen er, at programmet LS/RNR bliver et redskab, der kan skabe en bedre dialog omkring den enkelte løsladte.

Derfor skal forskerne også kortlægge samtlige danske kommuners samarbejde med Kriminalforsorgen på området. Det sker dels for at vurdere betydningen af forskellige former for samarbejde, dels for at vurdere, om LS/RNR kan fungere som en slags fælles sprog mellem kommunen, Kriminalforsorgen og den enkelte indsatte.

– Udover at afdække effekter af den nye indsats vil projektet altså også bidrage både til at udvikle nye indsatser i fængslerne og til at udvikle koordinationen og samarbejdet med kommunerne omkring løsladelser af indsatte, siger Nichlas Permin Berger.

Forskningsprojektet løber frem til 2019.