KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 20. december 2016

Kriminalitet og utryghed går hånd i hånd i udsatte boligområder

Udskriv Del på

Beboere i udsatte boligområder, hvor der er meget kriminalitet, føler sig mere utrygge, viser en analyse fra KORA. Trygheden kan øges ved, at der sættes ind mod vold, hærværk og indbrud.

København oppefra
De udsatte boligområder oplever langt mere kriminalitet end man oplever i gennemsnit på landsplan. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Politiet får nu konkrete tal for, hvor stor relationen mellem kriminalitet og beboeres oplevelse af utryghed i udsatte boligområder er. Det gælder både for dem, der oplever kriminalitet, som føler sig mere utrygge, men faktisk også for alle dem, der ikke selv oplever kriminalitet.

Det viser en analyse, KORA har foretaget på baggrund af data fra Rigspolitiets Tryghedsindeks fra 2012/13. Analysen er foretaget for CFBU, Center for Boligsocial Udvikling.

- Politiet kan nu se, at en forebyggende indsats forventeligt vil kunne gøre en målbar forskel for beboernes tryghed. Det er vigtig information, når de skal prio-ritere deres indsatser, siger professor MSO Jacob Ladenburg, der har haft ansva-ret for projektet.

Mange er udsat for kriminalitet

De udsatte boligområder oplever langt mere kriminalitet, end man oplever i gennemsnit på landsplan. Kriminaliteten påvirker både dem, der bliver udsat for den, og dem, der ikke selv er personligt udsatte. KORAs måling viser, at de personer, der bliver udsat for kriminalitet føler sig mindre trygge. Samtidig er der en klar tendens blandt dem, der ikke selv har været udsat for kriminalitet: jo mere kriminalitet i området, jo højere utryghed.

Uro forstærker utrygheden

Uro på gaderne, hvor grupper af unge har en konfronterende adfærd, har også en negativ betydning for beboernes tryghedsfølelse. Endelig har beboersammensætningen en betydning. Beboerne har en mindre tryghedsfølelse i de områder, hvor der bor mange 2. generationsindvandrere.

- Ud over forebyggelse af kriminalitet peger resultaterne på, at det give god mening at øge fokus på beboersammensætningen i områderne og at sætte ind over for grupper, der hænger ud på gaderne og skaber uro, siger Jacob Ladenburg.

Om undersøgelsen

KORA har undersøgt tryghedsfølelsen blandt beboerne i 31 udsatte boligområder.

Analysen har kigget på, hvilke områdefaktorer der påvirker beboernes oplevelse af tryghed. Det er fx beboersammensætning, hvor længe folk bliver boende i området, graden af kriminalitet og omfanget af uro på gadeplan.

Undersøgelsen viser, at der især er en relation mellem oplevelsen af tryghed og graden af vold. Forebyggelse af vold kan derfor forventeligt styrke tryghedsfølelsen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 6.000 beboere i de udsatte boligområder.

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Rigspolitiet som en del af deres tryghedsindeksmåling.