KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 15. juni 2016

Integration - en udfordring for kommunerne

Udskriv Del på

Der er forskel på, hvor stor succes kommunerne har med at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte samt de svageste ledige indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik.

Iben Bolvig 1
Foto: Agnete Schlichtkrull/KORA

KORA har sammenlignet kommunernes indsats med at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Dette magasin formidler undersøgelsens resultater og dykker ned i et par af de kommunale historier, der   ligger bag tallene.

Undersøgelsen ’Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet’ og nærværende magasin er udarbejdet for Udlændinge-, Integrations-  og Boligministeriet.

Undersøgelsen sammenligner, hvor hurtige kommunerne er til at hjælpe indvandrere og flygtninge i job. De svageste ledige indvandrere har været i Danmark i mindst tre år og har problemer som misbrug, psykisk sygdom eller analfabetisme. De nytilkomne flygtninge og familiesammenførte har været i Danmark i mindre end tre år. Begge grupper kommer fra ikke-vestlige lande.

I undersøgelsen dykker KORA også ned i, hvor flittige kommunerne er til at bruge løntilskud og privat virksomhedspraktik, hvor meget de ledige er på passiv forsørgelse, i uddannelse, opkvalificering osv., og hvad der ser ud til at adskille de kommuner, der klarer sig bedst fra de kommuner, der klarer sig dårligst. De vigtigste resultater præsenteres i dette magasin.

I forbindelse med udarbejdelsen af dette magasin har vi desuden talt med Fredensborg og Struer Kommune om, hvordan de arbejder med at få flygtninge og indvandrere i job i deres konkrete hverdag. De to kommuner er blandt de mest succesfulde til at få flygtninge og indvandrere i job. Vi vil gerne takke de to kommuner for deres bidrag og håber, at eksemplerne kan være til inspiration for andre kommuner.

Med ønske om god læselyst.

Iben Bolvig, Seniorforsker i KORA

 

Denne artikel er en del af en publikation om integration, som KORA har udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Læs hele magasinet her.

Kontakt

Iben Bolvig

Seniorforsker

6169 8610 / ibbo@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev