KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 6. december 2016

Fremgang for danske elever i PISA 2015

Udskriv Del på

De danske skoleelever placerer sig i PISA 2015 over OECD-gennemsnittet i læsning, matematik og naturvidenskab. Det er første gang, det sker på alle tre felter på én gang. Især i matematik scorer danske elever højt og går markant frem i forhold til den seneste test i 2012. Det viser resultaterne af PISA 2015.

Laerer Hjaelper Elever
Danske elever går markant frem i matematik. Her scorer eleverne i gennemsnit 511 point i PISA 2015. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

For første gang nogensinde ligger danske skoleelever over gennemsnittet i både læsning, matematik og naturvidenskab i PISA-testen. Mest markant er resultatet i matematik. Her scorer eleverne i gennemsnit 511 point. Det er ikke bare betydeligt over OECD-gennemsnittet på 490 point, men også en betragtelig fremgang fra det danske matematikresultat i den seneste PISA-test i 2012, som var på 500 point.

Også i læsning og i naturvidenskab, som denne gang er hovedområde for PISA-testen, scorer de danske elever et lidt højere gennemsnit end i 2012. Her er der dog ikke tale om signifikante fremgange. Den danske gennemsnitsscore i læsning er denne gang 500 point, mens OECD-gennemsnittet ligger på 493 point. I 2012 var det danske resultat 496 point.

PISA Grafik
Grafikken viser udviklingen i den danske score i PISA fra det år, det enkelte domæne første gang var hoveddomæne.

Samme billede tegner sig i naturvidenskab. Her scorer de danske elever i snit 502 point sammenlignet med OECD-gennemsnittet, der ligesom i læsning er på 493 point. Det danske resultat i naturvidenskab var i 2012 på 498 point.

– Når vi ser på Danmarks internationale placering i PISA, er der tale om en markant fremgang i både matematik, læsning og naturvidenskab, siger Hans Hummelgaard, analyse- og forskningschef i KORA og formand for det danske PISA-konsortium.

Følger udviklingen over tid

PISA tester, i hvilken grad eleverne er klædt på til at klare de udfordringer, de vil møde fremover. PISA giver således et øjebliksbillede af, hvordan det står til med læringen i den danske skole internationalt set.

Resultaterne af PISA-undersøgelsen gør det eksempelvis muligt at sammenligne andelen af henholdsvis højt præsterende og lavt præsterende elever eller se, hvordan Danmark klarer sig i et nordisk perspektiv. Og fordi testen gentages hvert tredje år, kan man også følge udviklingen over tid.

Således viser PISA 2015 for eksempel, at andelen af danske elever med meget svage læsefærdigheder ligger på 15 procent, som er samme niveau som i 2012 og 2009. Men samtidig scorer denne elevgruppe et lavere gennemsnit end tidligere år.

– Det betyder, at det ikke er lykkedes det danske skolesystem at reducere andelen af meget svage læsere. Til gengæld kan vi konstatere en lille, men signifikant fremgang i andelen af meget stærke læsere fra 2009, som denne gang er på 6,5 procent, siger seniorforsker Vibeke Tornhøj Christensen.

Samtidig kan man konstatere, at pigerne i gennemsnit scorer 22 point mere end drengene i læsetesten, og at der er væsentligt flere piger end drenge i gruppen af stærke læsere, mens drengene er overrepræsenterede i gruppen af meget svage læsere.

Sjette runde af PISA

PISA-testen blev første gang gennemført i 2000. PISA 2015 er dermed den sjette runde af testen, og Danmark har været med fra begyndelsen. Danmarks deltagelse i PISA-undersøgelsen varetages af det danske PISA-konsortium, som ud over KORA, består af Aarhus Universitet – Institut for Uddannelse og Læring, Danmarks Statistik og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Hver runde af PISA tester læsning, matematik og naturvidenskab med særligt fokus på et af dem. PISA 2015 har fokus på naturvidenskab, og derudover er eleverne denne gang blevet testet i deres evne til at løse problemer i samarbejde med andre. Resultaterne af denne del af testen ventes at være klar i efteråret 2017.

Alle cirka 540.000 elever i de 72 lande og regioner, der denne gang deltager, er født i 1999 og dermed i slutningen af den alder, hvor deres undervisningspligtige periode udløber. 331 danske uddannelsesinstitutioner og i alt 7.161 danske elever har deltaget i testen i 2015.

Kontakt

Hans Hummelgaard

Forsknings- og analysechef

4240 8141 / hahu@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev