KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 15. juni 2016

Få flygtninge og indvandrere får job efter aktivering

Udskriv Del på

Nytilkomne flygtninge og de svageste ledige indvandrere er igennem meget forskellige forløb i de første år af deres ledighed. De hopper rundt mellem passiv forsørgelse, aktivering, småjobs og uddannelse. Men om det er det ene eller det andet, gør ikke den store forskel. Kun de færreste kommer i job.

Brugsmedarbejder side 8
Kun hver sjette af de svageste indvandrere er i job i mindst tre uger i løbet af de første to års ledighed. Modelfoto: Lisbeth Holten/KORA

Fire ud af ti af de svageste ledige indvandrere er på passiv forsørgelse uden nogen form for aktivering de første to år af deres ledighed. Omvendt finder kun hver sjette et job i mindst tre uger i løbet af de første to års ledighed.

- Vi ved ikke, hvorfor de ledige indvandrere er så meget i passiv forsørgelse frem for aktivering. Det kan for eksempel skyldes, at de er syge og går til behandling eller udredning. Men der er en tendens til, at de kommuner, der har mindst succes med at få indvandrere i job, også er dem, hvor indvandrerne er mindst i aktivering, siger Iben Bolvig, seniorforsker i KORA og forfatter til rapporten.

To ud af tre af de svageste indvandrere oplever et forløb med opkvalificering eller vejledning i løbet af de første to års ledighed.

Men der er ikke noget, der tyder på, at vejledning og opkvalificering bringer dem tættere på et job. Kommuner, der bruger denne type aktivering flittigt, har ikke mere succes med at få gruppen i arbejde end de kommuner, der ikke bruger den type aktivering så meget.

Få indvandrere i praktik

De kommuner, der er bedst til at bruge virksomhedspraktik og løntilskud, har til gengæld lidt mere succes med at få de svageste indvandrere i job. Men det er færre end hver tredje indvandrer, der oplever en periode med løntilskud eller virksomhedspraktik.

Flygtninge finder selv job

Nytilkomne flygtninge er meget aktive i deres første tre år i Danmark. Deres forløb er præget af vejledning, danskundervisning, virksomhedspraktik og småjobs. Hver fjerde flygtning kommer i job i mindst tre uger i løbet af deres første tre år i Danmark.

Omkring halvdelen af de nytilkomne flygtninge, der kommer i arbejde, finder jobbet med det samme.

Det kunne tyde på, at de kommer i job uden hjælp fra jobcentret. De resterende oplever det lange, seje træk i beskæftigelsessystemet med opkvalificering og vejledning. Omkring halvdelen kommer også i virksomhedspraktik eller løntilskud. Men på trods af den megen aktivitet er det kun hver ottende, der får et job efter et aktiveringsforløb.

-Det er interessant, at så stor en del af dem, der kommer i arbejde, selv finder det med det samme. Det rejser et behov for at dykke lidt længere ned i, hvad der kan forklare den succesfulde vej til arbejdsmarkedet, siger Iben Bolvig.

Opkvalificering dominerer

Det store flertal af flygtninge, der ikke kommer i job, bruger deres første tre år i Danmark på en lang række forskellige aktiveringsforløb. Det er en blanding af perioder med vejledning og opkvalificering og perioder med løntilskud og praktik. Aktiveringen er dog domineret af vejledning og opkvalificering, som 92 procent er igennem. Til sammenligning oplever 57 procent en periode med virksomhedspraktik eller løntilskud.

- Benchmarkinganalysen viste, at der måske nok er forskelle mellem de mest og de mindst succesfulde kommuner, og at det gør en lille forskel, når kommunerne er flittige til at få indvandrere i virksomhedspraktik og løntilskud. Men selv ikke den form for aktivering er den sikre vej til job. Uanset hvor ihærdige kommunerne måtte være, så har ingen fundet den perfekte opskrift til at få flygtninge og de svageste indvandrere i job, siger Iben Bolvig. 

 

Denne artikel er en del af en publikation om integration, som KORA har udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Læs hele magasinet her.

Om undersøgelsen
  • KORA har undersøgt gruppen af indvandrere, der har været i landet minimum tre år, og har kigget, på hvad der sker fra den dag, de bliver ledige.
  • Undersøgelsen har også kigget på, hvad der sker for flygtninge fra den dag, de får ophold i Danmark. Undersøgelsen strækker sig over to år for indvandrerne og tre år for flygtningene.
  • Analysen ser på, hvor ofte og hvor længe de to grupper er i ordinært job eller uddannelse, i aktiveringsforløb, virksomhedspraktik og løntilskud eller modtager passiv forsørgelse.
  • Hver fjerde af de nytilkomne flygtninge kommer i job i mindst tre uger i løbet af de første tre år, de er i Danmark. Kun hver sjette af de svageste indvandrere kommer i job i mindst tre uger i løbet af de første to år, efter de er blevet ledige.

Kontakt

Iben Bolvig

Seniorforsker

6169 8610 / ibbo@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev