KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 16. juni 2016

Et sundhedsvæsen med afsæt i patientens behov

Udskriv Del på

Leder: Udviklinger hænger sammen, påvirker hinanden gensidigt og udfordrer den eksisterende praksis.

Mickael på Købmagergade

Brugerinddragelse, nye styringsformer, patienten i centrum, kompetenceudvikling. Det er blot nogle af emnerne i dette temamagasin. Udviklingen i sundhedsvæsenets indretning – det være sig fysisk, organisatorisk, ledelsesmæssigt og styringsmæssigt – er under stærk forandring. Udviklingerne hænger sammen, påvirker hinanden gensidigt og udfordrer den eksisterende praksis.

Enestuer og fleksibel udnyttelse af sengekapaciteten giver patienter og personale nye fysiske rammer. Men det udfordrer også personalets rutiner og kompetencer. Ro og plads i enestuer giver rum til nye arbejdsformer og understøtter visionen om ’patienten som partner’. Men mindre kontorplads vanskeliggør også personalets mulighed for at drøfte usikkerhed om behandlingen af patienten med hinanden. Enestuerne er på den måde et godt eksempel på debatten om, hvordan patienten bedst muligt inddrages i egen behandling. Udviklingen af de fysiske rammer og visionen om ’patienten som partner’ går hånd i hånd, men KORAs evaluering viser også tydeligt, at de udfordrer hinanden.

Værdi for borgeren. Dette mantra udmønter sig i fysiske rammer og brugerinddragelse. Det er dog langt fra nok. Der er et tydeligt behov for, at udviklingen understøttes af de styringsmæssige rammer. Hvis ’value-based health care’ ikke blot skal blive en floskel, så er der behov for styringsinstrumenter og incitamenter, som understøtter. Vi sætter her fokus på nogle af de udviklinger, som vi glæder os til at følge i de kommende år.

Værdi for borgeren. Dette mantra udmønter sig i fysiske rammer og brugerinddragelse. Det er dog langt fra nok. Der er et tydeligt behov for, at udviklingen understøttes af de styringsmæssige rammer. Hvis ’value­based health care’ ikke blot skal blive en floskel, så er der behov for styringsinstrumenter og incitamenter, som understøtter.