KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 14. marts 2016

Både pisk og gulerod kan få ledige hurtigere i job

Udskriv Del på

Jobpræmier, kortere dagpengeperioder og økonomiske sanktioner kan få ledige til hurtigere at finde sig et job. Det viser en ny oversigt over dansk og udenlandsk forskning. Men der mangler viden om, hvad økonomisk straf gør ved de mest udsatte ledige.

Jobcenter
Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Hvis du selv finder et job, vanker der en økonomisk gulerod i form af en jobpræmie. Men hvis du ikke dukker op til din aktivering, bliver du trukket i dagpenge. Det er to vidt forskellige eksempler på økonomiske incitamenter, som begge to virker efter hensigten: at få ledige hurtigere i arbejde.

En ny oversigt over eksisterende forskningslitteratur, som KORA har udarbejdet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, viser, at både økonomisk pisk og gulerod virker. Men effekterne varierer, alt afhængigt af hvilket økonomisk instrument, man bruger - og på hvilken målgruppe.

Gulerod til børnefamilier

Forskningsoversigten peger på, at økonomiske gulerødder i form af jobpræmier generelt er effektive.

- Jobpræmier har næsten entydigt en positiv effekt på beskæftigelsen, særligt når de gives til enlige mødre. I Nordamerika har jobpræmier øget beskæftigelsen i den målgruppe med 1 til 8 procentpoint. Men gevinsterne ved jobpræmier er ofte kortvarige, og det rejser tvivl om, hvorvidt jobpræmieordningernes gevinster står mål med omkostningerne, siger forsker Henrik Lindegaard Andersen fra KORA.

Virker at skære i dagpenge

Forskningen viser tydeligt, at lavere understøttelse og kortere dagpengeperioder kan bringe ledige på dagpenge hurtigere i arbejde.

- Norske forskere har påvist, at hvis man skærer dagpengene ned med 10 procent, så bliver et ledighedsforløb på 10 måneder forkortet med næsten 1 måned for mænd og 1-2 uger for kvinder, siger Henrik Lindegaard Andersen.

Økonomiske sanktioner til ledige, der fx ikke dukker op til aktivering, har også en positiv effekt på beskæftigelsen blandt ledige på dagpenge. Men der findes ikke ret meget viden om, hvordan sanktioner virker for ledige på kontanthjælp.

Negative sidegevinster

Forskningen belyser ikke særligt grundigt, hvilke utilsigtede negative konsekvenser der kan være ved at benytte økonomisk straf.

- Det kan have store konsekvenser for de lediges liv, når man trækker dem i kontanthjælp eller forkorter deres dagpengeperiode. Især er det vigtigt nærmere at undersøge, hvad konsekvenserne er for de grupper, som ikke kommer i beskæftigelse ved det. Det kan dreje sig om de mest udsatte ledige, som ofte har sociale eller helbredsmæssige problemer ud over ledigheden, siger Henrik Lindegaard Andersen. 

Fakta om KORA-rapporten

Rapporten gennemgår den internationale forskningslitteratur om økonomiske incitamenter for ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Rapporten ser på tre former for økonomiske incitamenter:

  • Jobpræmier, der gives til ledige, hvis de finder et arbejde.
  • Niveau og varighed af dagpengeretten.
  • Sanktioner af ledige, der ikke møder til aktivering mv.

Oversigten afdækker ikke systematisk, om ordningerne giver samfundsøkonomisk overskud, da det typisk ikke undersøges i forskningslitteraturen.

Litteraturoversigten omfatter 64 videnskabelige rapporter publiceret efter 1999, heraf 9 fra Danmark.

Rapporten er udarbejdet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, (STAR).