KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 10. juni 2015

Voxpop: Tre kommuners udfordringer på folkeskoleområdet

Udskriv Del på

Billund, Aalborg og Fredericia har forskellige udgifter pr. skolebarn. De har også valgt at håndterer og prioritere deres udfordringer forskelligt.

Musikundervisning 30

Billund - Fokus på inklusion

Thomas Reintoft, Børne­ og kulturdirektør i Billund Kommune

Hvad er jeres største udfordringer på folkeskoleområdet?

Vi har to. Først og fremmest skal vi inkludere børn med forskellige vanskeligheder. De skal være en del af fællesskabet uden, at det går ud over den generelle læring i klassen. Det stiller høje krav til lærernes kompetencer. Samtidig har vi en ny udfordring i at rekruttere dygtige skolelærere, der både kan overskue mange børn, lave individuelle læringsmål og har høj faglighed.

Hvad er jeres vigtigste prioritet?

Kvalitetsudvikling i bred forstand. Lærere og pædagoger skal blive gode til målstyret undervisning. Vi eksperimenterer også med at lege sig til læring. Hver skole har et laboratorium, hvor børnene kan lege og bygge og for eksempel lære om acceleration og tyngdekraft. Endelig bliver der stillet højere krav både til faglig ledelse og generelle ledelseskompetencer, og vi vil styrke begge dele hos vores skoleledelser.

Hvad har I valgt fra?

Vi har et par store udviklingsprojekter for alle kommunens skoler. Andre mindre udviklingsprojekter, hvor vi er i tvivl om udbyttet, har vi valgt fra.

Hvad ville I gerne bruge flere penge på om fem år?

Støtte skolerne endnu mere i deres arbejde med at øge kvaliteten og den faglige udvikling.

Fakta om Billund

Antal indbyggere: 26.326

Antal elever i folkeskolen: 3.037

Antal folkeskoler: 7

Pris pr. skolebarn: indeks 95

 

Aalborg - Vidensdeling er centralt

Tina French Nielsen (V), Rådmand i Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune

Hvad er jeres største udfordringer på folkeskoleområdet?

Aalborg er både en storby og et opland med landdistrikter. Vi har bevaret de små skoler, fordi de skaber liv i lokalområderne. Men det kræver ekstra fokus at holde et højt fagligt niveau på en lille skole. Derfor indgår en lille skole for eksempel i et danskfagligt fællesskab med en stor skole.

Hvad er jeres vigtigste prioritet?

At skolerne deler deres viden og inspirerer hinanden. Ingen kan være eksperter på alt, og alle skal ikke opfinde den samme dybe tallerken. Hvis vi skal leve op til de høje faglige krav i reformen, skal vi udveksle erfaringer og skabe stærke faglige miljøer. Vi har for eksempel skabt læringslaboratorier, hvor skolerne lærer af hinandens gode og dårlige ideer.

Hvad har I valgt fra?

Vi har ikke så meget ledelse på skolerne. Men vi kan se, at lærerne mangler sparring i forbindelse med folkeskolereformen. Så måske skal vi ændre vores prioriteringer på det punkt.

Hvad ville I gerne bruge flere penge på om fem år?

Renovere skolerne og få nogle rigtig fede læringsmiljøer. Og skrue op for kompetenceudviklingen. Dygtige medarbejdere er nøglen til fremskridt for skolen.

Fakta om Aalborg

Antal indbyggere: 207.805

Antal elever i folkeskolen: 20.000

Antal folkeskoler: 56

Pris pr. skolebarn: indeks 102

 

Fredericia - Fagligt løft af alle børn

Susanne Eilersen (DF), Formand for Børn­ og Ungeudvalget i Fredericia

Hvad er jeres største udfordringer på folkeskoleområdet?

Ud over folkeskolereformen – som alle jo bakser med – er det en udfordring at favne alle børn, både dem, der har rigtig svært ved det faglige, og de allerdygtigste børn. Mange af vores børn kommer fra hjem, hvor forældrene har en kort eller ingen uddannelse, og det kræver et særligt fokus at sikre, at alle de børn får en ungdomsuddannelse.

Hvad er jeres vigtigste prioritet?

Vi har valgt at samle vores skoler, fritidsinstitutioner og klubber i fem enheder med én leder hvert sted. Det har skabt en rigtig god ramme for et godt og udviklende samarbejde mellem lærere og pædagoger. Især de store børn har stor glæde af at bruge klublokalerne, både når de har pause i skolen og om aftenen. Derudover har vi prioriteret at løfte kompetencerne for både lærere og pædagoger med fokus på inklusion og klasserumsledelse.

Hvad har I valgt fra?

Det er svært for lærerne at nå at imødekomme alle børnenes behov.

Hvad ville I gerne bruge flere penge på om fem år?

Jeg ville gerne have flere ressourcer især i indskolingen, så vi kan have flere timer med to lærere. Det kan for eksempel være en pædagog, der har fokus på det sociale.

Fakta om Fredericia

Antal indbyggere: 50.426

Antal elever i folkeskolen: 5.500

Antal folkeskoler: 5

Pris pr. skolebarn: indeks 87,

Denne artikel har været bragt i KORAs temamagasin. Læs hele magasinet her.

KORAs temamagasin: Om folkeskolen