KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 6. november 2015

Styring skal basere sig på viden

Udskriv Del på

Leder: Der er mere end nogensinde behov for systematiske vurderinger af styringsinstrumenternes design og effekt. Det siger KORAs direktør Mickael Bech i denne leder. Lederen er bragt i KORAs magasin om resultatbaseret styring.

Mickael på Købmagergade

Nye former for resultatstyring udvikles og udrulles løbende i den offentlige sektor. Behovet for at styre og dokumentere offentlige myndigheder og institutioners arbejde er legitimt. Men der er mere end nogensinde behov for systematiske vurderinger af, hvordan styringsinstrumenterne designes, og hvordan de virker.

Den offentlige sektor udvikler løbende nye styringsmodeller for at kunne øge kvalitet og produktivitet, prioritere ressourcer og sikre gennemsigtighed. Styringsmodellerne skal tilskynde en ønsket adfærd eller hæmme en uønsket.

En række faktorer danner baggrund for, hvordan styringsmodellerne bliver designet. Modellerne bygger på antagelser om de fagprofessionelles adfærd og på de tekniske forudsætninger for at opstille måleparametre på det pågældende velfærdsområde. Og så bygger de på de former for faglige og økonomiske tilskyndelser, der er mulige i den enkelte sektor.

Dette temamagasin understreger behovet for, at man designer styringsmodeller i tæt dialog med de fagprofessionelle på området, hvis man vil opfylde de ønskede formål. Det kræver et grundigt kendskab til kerneopgaven, forståelse for de adfærdsmæssige reaktioner hos fagprofessionelle samt en solid indsigt i de tekniske design af styringsmodeller.

Det er en kerneopgave for KORA at levere analyse og forskning, der kan bidrage til at forbedre styringen, organiseringen og ledelsen af den offentlige sektor. Derfor er opbygning af systematisk viden om design og virkninger af resultatbaseret styring i den offentlige sektor også et centralt tema i KORAs arbejde.

KORA har stærke kompetencer og har indsamlet viden fra nationale og internationale erfaringer. Viden, som kan imødekomme behovet for løbende at udfordre, udvikle og afprøve nye styringsmodeller.

Vi ønsker også fremadrettet at bruge vores kompetencer til at indgå i design, evaluering, opfølgning på implementering og rådgivning, som er med til at sikre, at vi får et solidt grundlag for nye styringsmodeller. Til gavn for udviklingen i den offentlige sektor. Og dermed også til gavn for medarbejdere og borgere.

Dette temamagasin er en appetitvækker med erfaringer fra afsluttede og igangværende projekter.

Jeg ønsker alle god læselyst.

Denne artikel har været bragt i KORAs temamagasin. Læs hele magasinet her.