KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 28. oktober 2015

Mere tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser

Udskriv Del på

Med øget tillid og samarbejde ønsker syv statslige arbejdspladser at øge kvaliteten, effektiviteten og trivslen på arbejdspladsen. Samtidig skal projektet inspirere andre statslige arbejdspladser til at få mere tillid og samarbejde ind i det daglige. KORA evaluerer projektet.

Sprogundervisning

Har man en positiv samarbejdskultur, så har man gladere og mere effektive medarbejdere, der leverer en bedre ydelse til borgere og brugere. Det er filosofien bag et projekt om tillid og samarbejde på statslige arbejdspladser.

Hvad gør de?

De syv arbejdspladser arbejder med at opbygge tillid og samarbejde gennem seminarer, uddannelse af ambassadører og dialoger om strategi og visioner. De arbejder på at styrke tillid og samarbejde på tværs af faggrupper, funktioner og enheder og mellem ledere og medarbejdere. Kirkeministeriet er én af de syv statslige arbejdspladser:

- Det giver meget mening for medarbejderne, at kvaliteten i opgaveløsningen tager udgangspunkt i tillid og samarbejde fremfor i kontrol og nulfejlskultur. Vi tror på, at det er den rigtige vej at gå med de stadig mere komplekse opgaver, vi står med, siger Annemarie Steffensen, specialkonsulent i Kirkeministeriet.

Hvad viser de foreløbige erfaringer?

De foreløbige erfaringer med projektet viser, at der er flere udfordringer i at få mere tillid og samarbejde ind på arbejdspladsen. En af udfordringerne ligger i overgangene mellem afdelinger, enheder eller niveauer. Ofte ved man ikke, hvad kollegaerne laver, man forstår ikke deres kultur, eller man betvivler måske deres motiver.

Flere er derfor startet med at se på den enkelte medarbejders egen rolle i at skabe tillid og samarbejde både i egen afdeling, men i høj grad også på tværs. Og hvordan man som afdeling kan åbne sig mod andre dele af arbejdspladsen. Det er blandt andet i fokus på Københavns Universitet, som også er med i projektet:

- Vi vil gerne styrke det kollegiale fællesskab mellem de videnskabelige medarbejdere. Ved at give hinanden indblik i vores forskellige arbejdsbetingelser, kan vi få større forståelse for hinanden. Det tror vi på, i sidste ende skaber en højere kvalitet i løsningen af vores kerneopgave siger Annemarie Hede-Andersen, der er AC-fuldmægtig på Københavns Universitet

KORA skal evaluere

Det er Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fælles Udvalg, der har sat projektet i gang. De håber på, at erfaringerne fra projektet kan komme alle statslige arbejdspladser til gode. Derfor har de bedt KORA om at være med til at udvikle, understøtte og evaluere projektet.

- Det er et meget interessant projekt, som vil give os en masse ny og nyttig viden om, hvorvidt og hvordan ’bløde’ værktøjer som tillid og gode samarbejdsrelationer rent faktisk kan måles på bundlinjen i form af bedre kerneydelser, siger seniorforsker i KORA Bente Bjørnholt, der står bag evalueringen af projektet.

Projektet løber indtil udgangen af 2016, og du kan løbende følge med i resultaterne her på siden.

Hvem er med?

De syv statslige arbejdspladser i projektet er:

  • Kirkeministeriet
  • Værnsfælles Forsvarskommando (VFK)
  • Retten i Aarhus
  • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus (DMJX)
  • Læreruddannelsen i Skive – VIA University College
  • Roskilde Universitet (RUC)
  • Institut for Tværkulturelle og Regionale studier (ToRS) på Københavns Universitet (KU)

Mere fra samme projekt