KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 10. juni 2015

Leder: KORA sætter fokus på folkeskolen

Udskriv Del på

Folkeskolen er et af de store velfærdsområder i kommunerne. Derfor er det også et område, som KORA følger nøje i sine analyser og forskning. Det skriver Vibeke Normann Andersen i KORAs temamagasin om folkeskolen.

Vibeke Normann Andersen 1
Vibeke Normann Andersen, Analyse- og forskningschef.

Kommunerne er i gang med at implementere folkeskolereformen, som medfører en markant ændring af folkeskolen, især når det gælder skoledag og læringsformer. Ambitionen er at udvikle en ny folkeskole med læringsmiljøer, som styrker alle elevers læring, trivsel og faglige udvikling.

KORA ønsker at bidrage til folkeskolereformen ved at skabe viden om implementeringen af reformen og dokumentere resultaterne af den.  Det gælder eksempelvis viden om ændringer i kommunernes styring af området – blandt andet økonomisk styring og øget brug af mål- og resultatstyring.

Vi har fokus på skoleledelsens rolle i organisering, pædagogisk ledelse og ledelse af personalegrupper, der skal arbejde tættere sammen end tidligere, og vi undersøger det pædagogiske personales nye arbejdsliv. Og især sætter vi fokus på eleverne og deres trivsel og faglighed.

Inden for dansk skoleforskning findes der ikke meget viden om kommunernes styring af folkeskoleområdet. Med sin faglige profil kan KORA netop bidrage med viden om og indsigt i den kommunale styring og indretning af skolevæsenet.

Men KORAs analyser og forskning stopper ikke her. Både nationalt og kommunalt er der sat en række rammevilkår op for, hvordan man kan drive skole. Hvad betyder disse vilkår for organisering af og ledelse på skolerne? For lærernes og pædagogernes praksis og råderum og for, hvilke resultater man når? Det vil KORA gerne afdække.

Vi ser det som en central opgave at bidrage med viden om elevernes præstationer og trivsel – også de elever, som har særlige udfordringer, og deres inklusion i folkeskolen.

KORA overtog formandskabet for det danske PISA-konsortium fra 2015 og er dermed godt rustet til metodisk at sætte ekstra fokus på elevernes præstationer.

I dette temanummer kan du læse om en række af KORAs analyser og forskning på skoleområdet. For eksempel undersøgelsen, der viser, at der på tværs af kommunerne er stor forskel på den årlige udgift pr. elev i folkeskolen.

Vi sætter fokus på vores følgeforskning af folkeskolereformen – for eksempel kommunernes nye styringsmæssige rammer, implementeringen af reformen, det pædagogiske personales nye vilkår, ledelse samt elevernes faglighed og trivsel.

Vi beskriver et forskningsprojekt om skoleledernes ledelsesstil og resultaterne af et projekt om børn, der har en vanskelig skolestart. Og endelig kan du læse om, at PISA ikke bare er en rangliste, men også rummer nyttig viden til såvel elever som lærere.

Denne artikel har været bragt i KORAs temamagasin. Læs hele magasinet her.

KORAs temamagasin: Om folkeskolen

Kontakt

Vibeke Normann Andersen

Forsknings- og analysechef

9135 6202 / vian@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev