KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 16. april 2015

Herning sparer penge ved at ansætte flere sagsbehandlere

Udskriv Del på

Herning Kommune har sparet 3,7 mio kroner på de svære børnesager ved at ansætte flere sagsbehandlere. Det viser en evaluering, KORA har foretaget.

Pige i prikket regnfrakke 4

Herning har ansat flere sagsbehandlere til at tage sig af sager om udsatte børn. Det har næsten halveret bunken af sager på sagsbehandlerens bord, og dermed har de fået bedre tid til at hjælpe familierne, før det går rigtigt galt. De har også fået tid til at få flere børn i plejefamilier frem for på døgninstitution.

På trods af flere udgifter til fire ekstra sagsbehandlere har de allerede i 2014 tjent deres egen løn hjem. Herning har sparet 3,7 mio. kr. på anbringelsesområdet. Det viser en midtvejsevaluering af projektet, som KORA har foretaget.

- Undersøgelsen dokumenterer, at når sagsbehandleren har tid til at gøre sit arbejde lidt mere grundigt, kan kommunen faktisk spare penge på en ret kort bane, siger Hanne Søndergård Pedersen fra KORA, der er projektleder på evalueringen.

Mere tid til at støtte familierne

Sagsbehandlerne i projektet havde i 2014 kun 24 sager hver, hvor de normalt har omkring det dobbelte antal sager. De færre sager gør det muligt for sagsbehandlerne at følge familierne og børnene tættere og at samarbejde tættere med sundhedsplejersker og kommunens skolepsykologer.

Helt konkret er sagsbehandlerne ude og besøge børn, der er anbragt, langt hurtigere og oftere end lovens minimumskrav. De er også til at få fat i, hvis et barn eller en familie ringer for at få hjælp.

- Sagsbehandlerne opdager det meget hurtigere, hvis der er problemer hos en familie, og så kan de hjælpe, før det går rigtig galt. De forebyggende tiltag kan måske hjælpe så godt, at man undgår en anbringelse hos en plejefamilie eller døgninstitution, og det er alt andet lige en meget billigere løsning for kommunen, siger Hanne Søndergård Pedersen.

Plejefamilie fremfor døgninstitution

I Herning har de generelt fokus på, at børn ikke skal anbringes permanent i døgninstitution. Alle børn skal leve så normalt et liv som muligt, og kan de ikke være hos deres egen far og mor, skal de helst bo hos noget andet familie eller i en plejefamilie. Det er lykkedes i langt højere grad for sagsbehandlerne i projektet end tidligere.

- Når sagsbehandlerne har bedre tid, kan de lytte mere til børnene og kender børn og familier bedre. De kan også give plejefamilierne bedre støtte end før. Alt i alt fører det til, at flere børn bliver flyttet fra døgninstitution til familiepleje, siger Hanne Søndergård Pedersen.

Bedre for børnene

Samtidig med, at kommunen sparer penge, ser det ud til, at børnene har det mindst lige så godt nu som tidligere. De erfaringer, der er indtil videre, tyder på, at der er færre sammenbrud i anbringelserne. Det ser også ud til, at der kommer færre klager. Endelig oplever børnene og familierne, at der bliver lyttet meget mere til dem end tidligere. KORA skal lave en endelig evaluering af projektet i 2017.

- Det er vores formodning, at når vi kan konkluderer lidt mere fast i 2017, vil færre anbringelser være brudt sammen, og børnene vil generelt trives bedre, fordi konflikterne er blevet stoppet i opløbet, siger Hanne Søndergård Pedersen.

FAKTA
  • Projektet startede i sommeren 2013 og løber frem til ultimo 2016.
  • Projektet er rullet ud i fire skoledistrikter, der dækker 20 % af kommunens skoleelever.
  • Siden projektets start er antallet af børn anbragt på døgninstitution faldet fra 12 til 4 i distrikteterne. I resten af kommunen er der ikke sket en ændring i antallet af børn anbragt på døgninstitution.
  • I projektet brugte man 3,7 mio. kr. mindre på anbringelser i 2014. I resten af kommunen brugte man 1,3 mio. kr. mere.

Herning har ansat dobbelt så mange sagsbehandlere i projektet – otte i stedet for fire. For sagsbehandlerne betyder det, at de:

  • har 24 sager hver, hvilket er halvt så mange sager som tidligere
  • får sagen helt fra begyndelsen
  • har en tættere dialog med de børn, det handler om
  • følger hurtigere og oftere op hos de børn og familier, der har problemer
  • samarbejder tættere med skolepsykologer og sundhedsplejesker.