KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 10. juni 2015

Giver den nye skoledag gladere og dygtigere elever?

Udskriv Del på

En længere og mere varieret skoledag er en af de store byggesten i den reform, der skal løfte den danske folkeskole. KORA skal sammen med konsulentvirksomheden DAMVAD over fem år kortlægge effekterne af den nye skoledag.

Skoleklassedør

Sidste år mødte danske skoleelever og deres lærere ind efter sommerferien til et helt nyt skoleliv. Med folkeskolereformen havde samtlige elever fra 0. til 9. klasse blandt andet fået en længere skoledag med nye undervisningsformer, nye fag, understøttende undervisning og mere bevægelse.

Den længere og mere varierede skoledag er et kerneelement i reformen, hvis overord- nede mål er at få dygtigere og gladere elever. Men hvordan virker den nye skoledag? Og virker den, som den skal?

Det skal KORA og konsulentvirksomheden DAMVAD i fællesskab afdække i en omfattende evaluering.

Skal lære af de bedste

To store elementer danner grundlaget for evalueringen. Det ene omhandler den nye skoledags effekt på elevernes trivsel og faglige resultater. Det andet handler om, hvordan skoledagen implementeres på tværs af kommuner og skoler.

– Det vil sige, at vi ikke kun vurderer, om den nye skoledag øger elevernes trivsel og læring. Vi undersøger også forskellene i skolernes og kommunernes implementering af den og ikke mindst, om disse forskelle fører til forskellige effekter, siger seniorforsker Rasmus Højbjerg Jacobsen, KORAs projektleder på evalueringen.

Projektet skal altså se på, om der er et mønster i implementeringen, der gør sig gældende i forhold til effekterne på eleverne.

– Kan vi statistisk sige, om der er forskelle mellem gode og dårlige skoler? Kan vi det, bør man måske ændre strategien, så man gør ligesom de mest succesfulde sko- ler, siger Rasmus Højbjerg Jacobsen.

Formidling til praksis

Undersøgelsen gennemføres for Under- visningsministeriet og løber frem til 2020. Den skal resultere i fem årlige rapporter, to forskningsrapporter og to store konferencer for skoleledelser og forvaltninger. Og så vil der blive afholdt en lang række gå hjem-møder ude på skolerne, fortæller Rasmus Højbjerg Jacobsen:

– Det er en klar ambition, at vi ikke kun skal producere rapporter til skrivebordet. Vi skal have formidlet vores resultater, så de kan bruges i praksis, siger han.

Denne artikel har været bragt i KORAs temamagasin. Læs hele magasinet her.

KORAs temamagasin: Om folkeskolen