KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 16. marts 2015

Børn får en bedre start i skolen, når institutioner samarbejder

Udskriv Del på

Hvert tiende barn i 0. klasse har en svær skolestart. De bakser med problemer som indlæringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær og ringe trivsel. Et godt samarbejde mellem børnehave, skole og SFO kan være til stor gavn for børn med ondt i skolelivet.

To drenge i skolegård

Når Laura, Josefine, Magnus og alle de andre børn begynder i 0. klasse, vil det for størstedelen af børnene være indgangen til en sjov skoletid med ny lærdom og nye kammerater. Men ikke for alle.

Omkring hver tiende af dem vil nemlig have så store vanskeligheder i skolestarten, at det kan forfølge dem videre i skolelivet. Det drejer sig især om vanskeligheder med indlæring og koncentration eller problemer af følelsesmæssig karakter. Og det er især drenge, der har det svært. To ud tre elever med vanskeligheder i skolestarten er således drenge.

Det viser en undersøgelse af børns trivsel og udvikling i skolestarten, som KORA har foretaget for Undervisningsministeriet. Undersøgelsen analyserer også, hvilke indsatser daginstitutioner, skoler og fritidsordninger sætter i værk over for elever med vanskeligheder, og hvilken betydning indsatserne har for børnenes udvikling og trivsel i 0. og 1. klasse.

Værdifuld viden

Både daginstitutioner, SFO’er og skoler har en stribe indsatser, der skal forberede børnene til skolelivet og forebygge vanskeligheder i skolestarten. Det kan for eksempel være at etablere skoleforberedende forløb i børnehaven, tage børnene med på besøg på skolen forud for skolestart og få besøg i institutionen af de kommende klasselærere.

Men især daginstitutionernes oplysninger til skolerne om de enkelte børn – ikke mindst de børn, der allerede i børnehaven har problemer – synes at have positiv effekt på børnenes koncentration og indlæring i 0. klasse, siger programleder i KORA Jill Mehlbye, der står bag undersøgelsen:

– Jo bedre skolerne er klædt på til at modtage de nye børn i 0. klasse, jo mere opmærksomme vil skolerne også være på et eventuelt behov for særlig støtte og opmærksomhed, siger hun.

Otte ud af ti institutioner, der har deltaget i undersøgelsen, videregiver oplysninger til skolerne om de kommende elever. Og næsten seks ud af ti udfylder særlige skemaer med beskrivelse af hvert enkelt barn.

En positiv effekt har det også, når daginstitutionerne systematisk vurderer børnenes skoleparathed, sådan som knapt halvdelen af børnehaverne i undersøgelsen gør. Det kan nemlig resultere i, at de børn, der ikke er parate til at begynde i skolen, får udskudt deres skolestart.

Ifølge undersøgelsen er der færre børn fra disse institutioner, der oplever vanskeligheder i skolestarten, sammenlignet med børn fra institutioner, der ikke vurderer skoleparatheden.

Godt med andetsprogslærere                    

Når børnene først er begyndt i 0. klasse, har især én indsats positiv indvirkning på indlæringen hos de børn, der har vanskeligheder, nemlig flere timer med en andetsprogslærer. Det gavner ikke bare tosprogede børn, men også sprogligt svage, etnisk danske børn. Ifølge undersøgelsen har børn i 0. klasser med flere ekstratimer i andetsprog bedre indlæring og trivsel end børn i 0. klasser med færre ekstratimer.

Men også andre indsatser har en positiv betydning. Det gælder blandt andet fælles aktiviteter med SFO’en for at styrke indlæring og motivation. Derfor bør kommunerne være meget opmærksomme på styrken af dette arbejde, siger Jill Mehlbye:

– De fælles aktiviteter støtter ikke bare indlæring, men også den fælles opmærksomhed på og indsats over for eleverne, der har en vanskelig skolestart.

Denne artikel har været bragt i KORAs temamagasin. Læs hele magasinet her. 

4 anbefalinger før skolestart

Sørg for et godt samarbejde mellem børnehave, skole og SFO.

  • Børnehaver, skoler og SFO bør udveksle oplysninger om de kommende elever. Jo bedre skoler og SFO er klædt på til at modtage de nye børn, jo mere opmærksomme vil skolerne også være på et barn, der kan have behov for særlig støtte og opmærksomhed.
  • Børnehaverne bør vurdere børnenes skoleparathed. Det kan føre til, at de børn, der ikke er parate til at begynde i skolen, får udskudt deres skolestart.
  • Det er en god idé, at børnehaverne etablerer skoleforberedende forløb, tager børnene med på besøg på skolen forud for skolestart og får besøg i institutionen af de kommende klasselærere. De fælles aktiviteter støtter den fælles opmærksomhed på og indsats over for de elever, der har en vanskelig skolestart.
  • Man bør også styrke samarbejdet mellem skolens indskoling og SFO, for eksempel gennem jævnlige møder, fælles planlægning og ekstra opmærksomhed fra pædagogerne på at styrke elevernes læringsparathed. En lektiecafé på skolen, hvor elever med vanskeligheder kan få støtte, gavner også deres læring og trivsel

4 anbefalinger efter skolestart

Støt børnene, når de er begyndt i 0. klasse.

  • Flere timer med en andetsprogslærer. Det gavner ikke bare tosprogede børn, men også sprog- ligt svage, etnisk danske børn.
  • Det er vigtigt med en klar pædagogisk tilgang til undervisningen, og det er en fordel, at eleverne blandes, så de fagligt svage og de fagligt stærke arbejder sammen i grupper.
  • Det vil også gavne børnene, hvis en konsulent arrangerer særlige aktiviteter for børn med vanskeligheder i skolen, hvis skolen har særlige rådgivende samtaler med forældre til børn med vanskeligheder, og hvis skolen etablerer legegrupper for eleverne efter skoletid.
  • Endelig er bistand fra kommunens PPR, støtte fra støttepædagog i SFO og lektiecafé med til at styrke elevernes trivsel og læring

KORAs temamagasin: Om folkeskolen

Kontakt

Jill Mehlbye

Docent, programleder for Børn og unge

3150 2251 / jime@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev