KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 20. oktober 2014

Udsatte børn skal ses og høres

Udskriv Del på

Børn skal i højere grad inddrages i behandlingen af sociale sager, end det sker i dag. Det er fokus i et nyt projekt, som KORA evaluerer for Børns Vilkår.

Pige foran graffiti

Mange udsatte børn bliver hverken ordentligt hørt eller inddraget godt nok i kommunernes behandling af deres sager. Børnene oplever, at de bliver overset, og at beslutningerne bliver truffet hen over hovedet på dem, uden at de har indflydelse på dem. I hver tredje sag har kommunerne ikke inddraget barnet tilstrækkeligt, viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen fra 2011. 

Børns Vilkårs erfaring er, at det har store personlige konsekvenser for barnet, men også for den kommunale sagsbehandling. Resultatet kan være dårligt samarbejde mellem sagsbehandler og barn, forkerte indsatser og klagesager.

Derfor skal et nyt projekt styrke inddragelsen af børnene.

- Formålet er at give barnet større ejerskab til sin sag og gøre det mere synligt, hvad barnet selv ønsker, siger seniorprojektleder i KORA, Hanne Søndergård Pedersen.

Det er Børns Vilkår, der i samarbejde med tre kommuner skal afprøve en række tiltag, der kan styrke inddragelsen af udsatte børn i behandlingen af deres egne sager. Projektet er finansieret af TrygFonden, mens KORA gennemfører evalueringen.

Roskilde er pionerkommune

Roskilde er som den første kommune allerede gået i gang med projektet, og næste år kommer to nye kommuner til.

Her skal sagsbehandlere trænes med fokus på børneperspektivet i sagsbehandlingen, og de skal anvende tre kerneindsatser:

  • At klæde barnet på til møderne, så de for eksempel ved, hvad møderne handler om, og hvem der deltager, samt evaluere møderne med børnene, så de forstår, hvad der er kommet ud af dem.
  • At inddrage barnet mere direkte i arbejdet med handleplanen, så barnets perspektiv er tydeligt for både barnet selv og andre.
  • Og at sagsbehandlerne bliver bedre til at reflektere over egen praksis i børneinddragelsen for at sikre fokus og udvikling i arbejdet.

Større viden om virkning

KORA skal blandt andet gennemføre en før- og eftermåling blandt børn og sagsbehandlere i de tre kommuner, fortæller Hanne Søndergård Pedersen:

- Vi skal skabe viden om, hvordan arbejdet med børneinddragelse foregår, og hvilke betingelser, der skal være til stede for at få børneinddragelse til at fungere mere optimalt. Og så skal vi undersøge, om det er noget, man kan bruge i andre kommuner. Formålet er at sikre bedre sagsbehandling og dermed bedre foranstaltninger og bedre virkning for børnene, siger hun.

Projektet omfatter omkring 100 kommunale sagsbehandlere og 6.000 børn. Det løber i første omgang til 2016, men forventningen er, at projektet fortsætter til 2018.