KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 19. november 2014

Stort forskningsprojekt skal følge reform af erhvervsuddannelserne

Udskriv Del på

KORA står i spidsen for et omfattende forskningsprojekt for Undervisningsministeriet, der skal følge implementeringen og virkningerne af den kommende reform af erhvervsuddannelserne.

Teknisk skole-skilt

Målet med erhvervsuddannelsesreformen er at få flere unge til at vælge og fuldføre en erhvervsuddannelse. Samtidig skal erhvervsuddannelserne i højere grad udfordre alle elever, ligesom tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

For at følge om målene bliver indfriet, har Undervisningsministeriet igangsat et forskningsprojekt, der skal følge virkningen af erhvervsuddannelsesreformen. KORA gennemfører projektet i samarbejde med Evalueringsinstituttet (EVA) og Danmarks Statistik.

For at kunne præcisere virkningerne af den kommende reform, skal der etableres et sammenligningsgrundlag. Derfor er første del af forskningsprojektet et såkaldt baselineprojekt, der skal belyse de elementer i de nuværende uddannelsers optagelseskrav, organisation, struktur og pædagogik, som den kommende reform ændrer.

Baselineprojektet sættes i gang i efteråret 2014 og vil følge den sidste årgang af elever, der i august 2014 har påbegyndt en erhvervsuddannelse under den nuværende reform. De første resultater af baselineprojektet vil foreligge i foråret 2015.

Efter EUD-reformen træder i kraft i 2015, sætter KORA, EVA og Danmarks Statistik gang i den del af forskningsprojektet, der skal undersøge, hvordan reformens implementering forløber, og hvilken effekt reformen har. Ved at sammenligne med resultaterne i baselineundersøgelsen er formålet at kunne opnå sikker viden om den kommende reform.

Det samlede projekt gennemføres i perioden 2014-2020, og der vil løbende blive udarbejdet rapporter med resultater fra projektet.

Fakta om projektet

  • Forskningsprojektet indeholder et omfattende datamateriale, der kombinerer spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser på seks udvalgte erhvervsskoler.
  • Dataindsamlingen vil omfatte erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb og grundskolens afgangsklasser og data fra elever, lærere, ledere og repræsentanter fra organisationer, faglige udvalg og ministeriet.
  • Projektet vil blandt andet belyse adgangskrav og adgangsbegrænsning, vejledning, opdeling i unge- og voksenspor, bredere grundforløb, kvalitetsinitiativer i relation til bedre og mere undervisning, læringsmiljø og realkompetencevurdering.
  • Projektet vil også have fokus på kompetenceløft af lærere og ledere, styrket uddannelsesgaranti og praktikoplærere og praktikvejlederes tilrettelæggelse af oplæring og vejledning.
links