KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 18. december 2014

Skaber nye styreformer bedre offentlig service?

Udskriv Del på

En ny form for styring i det offentlige skal sikre, at borgerne får bedre kvalitet for færre penge. Tre forsøgsprojekter i København, Nordsjælland og Esbjerg skal nu vise, hvordan det virker i praksis. KORA evaluerer de tre projekter.

Patienter

Der skal fokus på tillid, samarbejde, kvalitet og effektivitet, når den offentlige sektor skal ledes og styres i fremtiden. Det har regeringen sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO aftalt i den såkaldte tillidsreform.  For at implementere de nye principper har parterne aftalt at igangsætte tre forsøg med nye styreformer.

Én indgang for psykisk syge i København

Det ene forsøg foregår i Københavns Kommune, hvor man i København NordVest vil skabe én indgang til det socialpsykiatriske system for personer med psykiske lidelser.

- Det er et spændende projekt, som vi forventer os meget af. Projektet går på tværs af sektorer og fagligheder i forsøget på at indrette det offentlige hjælpesystem efter brugerens behov, fortæller programleder Ulf Hjelmar fra KORA, der er ansvarlig for evalueringen.

Hurtigere hjem fra Nordsjællands Hospital

Det andet forsøgsprojekt foregår på Nordsjællands Hospital i samarbejde med kommuner og praktiserende læger i lokalområdet.

Det drejer sig om, at ældre patienter skal hurtigere hjem fra hospitalet. Til gengæld følges de tæt af den kommunale hjemmepleje og er i tættere kontakt med egen læge derhjemme. Derved undgår de ældre at ligge unødigt længe på hospitalet.

Målet er, at de bliver hurtigere raske, og det offentlige sparer penge gennem et tættere samarbejde mellem hospital, kommune og egen læge.

Kriminelle i Esbjerg

Det tredje forsøg går i gang i januar 2015. Det er et samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Esbjerg Kommune, hvor man gennem et tæt samarbejde mellem kommunen og Kriminalforsorgen vil søge at forbedre mulighederne for borgerne efter endt fængselsophold.

Den bærende idé er, at borgerne fra de har modtaget deres dom og indtil endt fængselsophold indgår i et målrettet støtteforløb, som skal bringe dem tættere på arbejde og uddannelse.

KORA måler effekterne

Udviklingen af forsøgene er sket i såkaldte styringslaboratorier, ledet af innovationsorganisationen MindLab. KORA skal følge projekterne og måle, hvilken effekt de nye forsøg har.

- Målet er at skabe en moderne offentlig sektor, som løser opgaverne på den bedst mulige måde til gavn for borgerne – inden for de givne økonomiske rammer. Vi vil bl.a. måle på den økonomiske effektivitet, og på den kvalitet, brugerne oplever. Desuden vil vi evaluere, hvordan det tværgående samarbejde fungerer, siger Ulf Hjelmar fra KORA.

FAKTA om tillidsreformen

Principperne i tillidsreformen er, at resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed skal understøtte arbejdet med at modernisere den offentlige sektor og forbedre den offentlige opgavevaretagelse.


Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev