KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 23. oktober 2014

Lærerne har bevaret motivationen trods nye arbejdstidsregler

Udskriv Del på

Mange skoleledere har formået at indføre de nye arbejdstidsregler på skolerne, så lærerne oplever, at reglerne er en støtte for dem i deres daglige arbejde, viser en ny undersøgelse.

Skoleelever 6

Forløbet omkring arbejdstidsreglerne på folkeskoleområdet var præget af konflikt. Nu er
folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler trådt i kraft, og det er ved at blive hverdag på
skolerne. Er lærerne stadig motiverede for at løse opgaven, eller har styringen været så kontrollerende, at deres motivation er helt nede i kulkælderen? Og hvordan håndterer skolelederne den nye situation rent ledelsesmæssigt?

To spørgeskemaundersøgelser fra foråret 2011 og sensommeren 2014 giver et bud på sammenhængen mellem lærernes opfattelse af arbejdstidsaftalen, ledernes implementering af aftalen og lærernes motivation. Lærerne bliver spurgt om deres opfattelse af arbejdstidsreglerne på tre niveauer: Nationalt, kommunalt og på deres egen skole. Reglerne er nationale, men både kommuner og skoleledere har implementeret reglerne forskelligt.

Klar vision og masser af ros

Undersøgelsen, som er en del af forskningsprojektet ”Ledelsesadfærd og performance”, viser, at lærerne ser arbejdstidsreglerne som kontrollerende på nationalt og kommunalt niveau, mens de til gengæld opfatter deres skoleleders måde at implementere reglerne på som meningsfuld og understøttende for, at de kan udføre deres arbejde godt.

- Vores analyser viser, at det især er skoleledere, der er gode til at kommunikere en klar vision for skolen, og som er gode til at rose lærerne for gode resultater og god indsats, der har lærere, der opfatter arbejdstidsreglerne på deres skole som understøttende frem for kontrollerende, siger professor i KORA og på Aarhus Universitet, Lotte Bøgh Andersen, som står bag undersøgelsen.

Lidt lavere jobtilfredshed

Når man ser på lærernes motivation, kan man se, at lærerne stort set har fastholdt deres motivation i perioden fra 2011 til 2014.

I figuren nedenfor kan man se, at der er sket et fald i lærernes jobtilfredshed. Men lærerne er stadig optagede af at levere et samfundsmæssigt bidrag (public service motivation), og deres vilje til at levere gode offentlige ydelser trods omkostninger for dem selv (offervilje) er endda steget en smule. Glæden ved arbejdsopgaverne er dog blevet lidt mindre.

- Det er utroligt positivt, at lærerne stadig er så motiverede. Vi ved fra andre undersøgelser, at lærerne, der er motiverede for at bidrage samfundsmæssigt og hjælpe andre mennesker, har elever, som klarer sig bedre til folkeskolens afgangsprøve, siger Lotte Bøgh Andersen.

Hun understreger dog, at det er vigtigt at tage faldet i jobtilfredsheden seriøst.

 LEAP Graf

Fakta om undersøgelsen
  • Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet ”Ledelsesadfærd og performance” (LEAP), der er finansieret af Det Frie Forskningsråd. Se mere på www.leap‐projekt.dk. 
  • Bag denne del af undersøgelsen står professor i KORA og på Aarhus Universitet, Lotte Bøgh Andersen, samt stud. scient.pol. Stefan Boye og lærer, cand.pæd.soc. Ronni Laursen.
  • Datamaterialet er spørgeskemabesvarelser fra hhv. 3434 og 1922 folkeskolelærere i foråret 2011 og august-september 2014.