KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 11. april 2014

Bedre hjælp til udsatte familier

Udskriv Del på

KORA skal være med til at udvikle en bedre og mere sammenhængende indsats for udsatte børnefamilier i Furesø Kommune. Projektet vil stå på frem til 2016.

playmobil borgere

For mange kommuner kan det være en stor udfordring, når en familie er ramt af flere forskellige sociale problemer. Kommunerne mangler i nogle tilfælde viden om, hvordan de bedst muligt kan koordinere indsatsen overfor de udsatte familier, så antallet af sagsmapper begrænses, og så både far, mor og børn får den hjælp, de har brug for.

Som en del af kontanthjælpsreformen er en række partier i Folketinget blevet enige om at afsætte en pulje på 91,3 millioner kroner til en såkaldt helhedsorienteret familieindsats, som skal bringe de ældste familiemedlemmer i beskæftigelse eller uddannelse og øge trivslen hos de yngste.

En af de kommuner, som har fået midler fra puljen til at forbedre indsatsen, er Furesø. Kommunen har fået 8,7 millioner kroner til et partnerskab med KORA om en ny indsats for kommunens udsatte familier. Projektet, der går under navnet ”Familiens fremtid”, vil stå på frem til 2016.

- Det bliver vores opgave at hjælpe Furesø Kommune med at sikre kvaliteten i indsatserne over for udsatte familier, så den udsatte familie oplever, at der bliver taget hånd om familiens problemer i en helhed, forklarer Ulf Hjelmar, forskningsprogramleder i KORA.

Samler indsats i familiehus

Furesø Kommune vil med projektet sikre en ny og helhedsorienteret indsats, der rykker de organisatoriske teltpæle. Der etableres en ny og organisatorisk enhed på tværs af nuværende faggrænser med det mål at sikre bedre trivsel og sundhed for børnene og deres familier.

Blandt de konkrete mål er at hjælpe flere til at få et job, så de kan forsørge sig selv og bringe børnenes fravær fra skolen ned til det samme niveau som andre familier, og det skal blandt andet ske ved, at kommunen bliver bedre til at organisere arbejdet omkring familien, forklarer centerchef i Furesø Kommune Mikkel Damgaards.

- Med dette projekt samler vi indsatsen i et nyt familiehus, og dermed skulle borgerne gerne opleve, at systemet bliver nemmere at finde rundt i. I Furesø har vi i de seneste to år gennemført en total oprydning i vores familiesager, hvor vi har indført nye arbejdsmetoder og genbehandlet 600 sager. Det naturlige næste skridt er at se på totaloplevelsen fra vores udsatte familiers perspektiv, og sammen med KORA dokumenterer vi indsatsen, så vi ved præcis, hvad der virker, siger han.

KORA skal - udover at levere praksis- og forskningsbaseret viden til Furesø Kommune – løbende monitorere og give feedback om kommunens indsats over for familierne.

Som en del af det tætte samarbejde med kommunen vil medarbejdere fra KORA skulle dele kontor med deres projektkollegaer fra Furesø Kommune i de tre år, projektet varer. På den måde bliver en tæt monitorering af projektet mulig, forklarer Ulf Hjelmar.

- For kommunen er der den fordel, at KORA ikke nøjes med at evaluere projektet til slut, men er med i processen allerede fra starten. På den måde kan vi være med til at sikre, at de nyeste og mest lovende metoder anvendes, og at projektet implementeres efter hensigten, forklarer Ulf Hjelmar.

FAKTA

Furesø Kommune og KORA har sammen fået tildelt 8,7 millioner kroner til projektet ”Familiens fremtid” fra Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet. Furesø forventer, at 20-25 familier skal deltage i projektet, der løber frem til slutningen af 2016. I projektet vil medarbejdere fra KORA og Furesø Kommune være placeret i et såkaldt ”familiehus” med egen adresse. KORA vil i tæt samarbejde med kommunen udvikle en implementeringsguide, som dokumenterer, hvordan projektet kan overføres til andre kommuner.


Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev