KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 11. juni 2013

Nyt stort forskningsprojekt om ledelse og motivation i det offentlige

Udskriv Del på

Med en bevilling på 7 mio. kr. fra De Frie Forskningsråd skal forskere fra KORA, Aarhus Universitet og CBS finde svar på, hvad ledelse betyder for medarbejdernes motivation og performance.

Kvinde ved rådhus

Hvordan sikrer man ledelsesmæssigt, at offentlige ydelser bliver så gode og billige som muligt? Det mangler der evidensbaseret viden om, og det skal et nyt, stort forskningsprojekt råde bod på.

Professor Lotte Bøgh Andersen, som er ansat i en delt stilling mellem KORA og Aarhus Universitet, har modtaget en Sapere Aude-bevilling på 7 mio. kr. fra De Frie Forskningsråd til projektet. Pengene skal bruges til at undersøge, hvordan systematisk ledelsestræning påvirker ledernes ledelsesstil, og hvordan dette igen påvirker den organisatoriske performance. Projektet sammenligner også effekterne af ledelse i offentlige og private organisationer.

Fokus på to slags ledere

Projektet har fokus på to typer af ledere: Transaktionelle ledere, som anvender belønning og straf for at opnå den ønskede adfærd hos medarbejderne. Og transformative ledere, som søger at påvirke medarbejdernes værdier og motivation.

Undersøgelsen gennemføres ved at fordele 360 ledere fra gymnasier, Skat og bankfilialer tilfældigt på 4 grupper, hvor de 3 forsøgsgrupper får et års træning i enten transaktionel ledelse, transformativ ledelse eller en kombination af de to ledelseformer. Kontrolgruppen modtager ikke ledelsestræning. 

Unikt eksperimentelt design

Både de 360 ledere og deres 17.000 medarbejdere undersøges med spørgeskemaer før og efter ledelsestræningen, hvor forskerne også måler organisationernes performance. Projektets største fordele er det eksperimentelle design med en meget stærk påvirkning af lederne, brugen af objektive performancedata målt på to tidspunkter, samt den systematiske analyse af forskellige typer ledelse.

Intentionen er at bidrage til større videnskabelig viden om offentlig ledelse, til forbedret ledelsesuddannelse og ultimativt til bedre offentlige ydelser til lavere omkostninger.

 

Projektet løber over fire år, og det skal udføres i et samarbejde mellem en håndfuld forskere fra Aarhus Universitet, CBS og KORA.