KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arrangement

Hvordan kan man inddrage udsatte børn i egen sagsbehandling?

Udskriv Del på
Inddragelse af udsatte børn i deres egne sager skal skabe bedre trivsel for børnene samtidig med, at kommunen sparer penge. Kan det lade sig gøre i praksis? Det var være omdrejningspunktet for dette temamøde i København.
Tidspunkt: 21. maj kl. 16.00-18.00
Sted: KORA, Købmagergade 22, 1150 København K
Vidensområder: Børn og unge og Social
Skoleklassedør

Bemærk, at temamødet også blev afholdt i Aarhus den 18. maj. Se mere her.

Herning Kommune arbejder på en ny måde med udsatte børn og unge. Blandt andet skal socialrådgiverne have væsentligt færre sager, følge sagerne tættere, og de skal gå efter at anbringe børnene i deres eget netværk eller familiepleje fremfor på døgninstitution. Målet er både at spare penge og at øge kvaliteten blandt de udsatte børn. KORA evaluerer arbejdet og på temamødet fortalte seniorprojektleder Hanne Søndergård Pedersen om de foreløbige resultater.

Et helt centralt element i den nye måde at arbejde på er, at de udsatte børn skal inddrages meget mere i deres egen sagsbehandling. Stinne Højer Mathiasen fra Herning Kommune fortalte om, hvilke erfaringer kommunen har fået indtil nu. Hvad har man konkret gjort for at udvikle og implementere en ny praksis? Hvilke krav stiller det til kommunens organisering af arbejdet? Hvilke succeser har der været, og hvad vil de gerne gøre anderledes fremadrettet?

I Børns Vilkår har de i flere år arbejdet på, at barnet bliver hørt og inddraget i egen børnesag, ved hjælp af en professionel bisidder. Jette Larsen fra Børns Vilkår forklarede, hvorfor det er så vigtigt at inddrage barnet. Og så vil hun fortælle om et flerårigt projektsamarbejde, som Børns Vilkår, med finansiering fra TrygFonden, har igangsat med tre kommuner.

Ordstyrer: Ulf Hjelmar, Programleder i KORA

Kontakt

Gry Bess Møller

Koordinator for kommunikationsteamet

3160 2783 / grbe@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev